Exkurze pražské radní pro životní prostředí

1.8.2017

Dvoudenní inspirace ve Vídni

Jednou z dalších delegací, kterou spoluorganizovala Zahraniční kancelář města Vídně, byla exkurze pražské radní pro životní prostředí Jany Plamínkové, která společně s dalšími zástupci pražského magistrátu navštívila Vídeň na přelomu července a srpna 2017. Účastníci navštívili mimo jiné rozšiřovanou centrální čistírnu odpadních vod ve čtvrti Simmering, hlavní kompostárnu ve čtvrti Lobau nebo městské budovy se zelenými fasádami i střechami. Kromě termínů zaměřených na odpadové hospodářství stála na programu i exkurze do nově vznikající čtvrti Seestadt Aspern či výměna zkušeností k vodnímu managementu.