Konference Housing for All 2018

4.12.2018

Affordable Housing in Growing Cities in Europe

Dostupné bydlení v rostoucích městech Evropy: cesty z krize

Místo: Wiener Wohnen, Rosa-Fischer-Gasse 2, 1030 Vídeň

Datum: 4. – 5. prosince 2018

https://housing-for-all.eu.

 

Nedostatek dostupného prostoru pro bydlení a jeho sociální a hospodářské důsledky budou hlavním tématem mezinárodní konference Housing for All, která se uskuteční 4. a 5. prosince 2018 ve Vídni. Vídeňský model sociálního bydlení je světovým příkladem.

Dostupné bydlení je lidským právem a základem pro sociální soudržnost a mír. Přesto stále více Evropanům hrozí vyloučení z trhu s bydlením. Především skupiny obyvatel s nižším příjmem a střední třída jsou vytlačovány z urbánního prostoru, protože si bydlení ve městě už nemohou dovolit – a to i s dramatickými důsledky pro sociální strukturu měst.

Jak reagují evropská města na tento vývoj? Jaké právní a politické podmínky musí v Evropě vzniknout, aby se zvýšily investice do dostupného bydlení? O tom budou diskutovat renomovaní experti z politiky, veřejné správy, vědy a zástupci zájmových sdružení společně s účastníky z více než 30 zemí. Vystoupí například:

  • Leilani Farha, zvláštní zmocněnkyně OSN pro právo na bydlení (Keynote 4. 12.)
  • Michael Ludwig, starosta Vídně
  • Kathrin Gaál, radní pro bytovou výstavbu města Vídně
  • Evelyn Regner, poslanec Evropského parlamentu
  • Orna Rosenfeld, univerzita Sciences Po
  • a mnoho dalších

Přihlásit resp. akreditovat na konferenci se můžete pod odkazem https://housing-for-all.eu/de/jetzt-anmelden/form/events/registration/housing-for-all/. Televizní či rozhlasové týmy musí akreditovat každého člena týmu. Potvrzená akreditace opravňuje k přístupu na celou konferenci.

Další informace včetně podrobného konferenčního programu: https://housing-for-all.eu.

Rádi pro Vás zprostředkujeme rozhovory a fototermíny s přednášejícími. Žádosti zasílejte na press@housingforall.eu a v kopii na landa@eurocommpr.cz.