Parksheriff in Mariahilf bei der Kontrolle

Bratislava a Viedeň: Impulzy pre parkovanie v mestách

4.10.2023

Efektívne parkovanie ovplyvňuje kvalitu života všetkých obyvateľov a obyvateľky mesta. Odborníci a odborníčky z Viedne a Bratislavy počas online stretnutia, dňa 4. októbra 2023, diskutovali o osvedčených koncepciách a rôznych prístupoch k riadeniu parkovania. S cieľom ďalej zlepšovať kvalitu dopravy sa susedné mestá chcú od seba učiť aj v budúcnosti.

Do online stretnutia sa zapojili viedenskí odborníci z oddelenia dohľadu nad parkovaním (MA 67) a oddelenia organizácie dopravy a technických záležitostí (MA 46), ako aj z Mestského úradu pre 4. a 5. obvod. Za Bratislavu sa zúčastnili ich kolegovia z oddelení riadenia parkovania, parkovacej politiky a dopravy, ako aj zo spoločnosti Mestský parkovací systém.

Porovnanie: Regulované parkovanie v Bratislave a vo Viedni

Pri správe parkovania existujú medzi oboma hlavnými mestami nielen podobnosti, ale aj rozdiely. Papierové parkovacie lístky sa používajú len vo Viedni, zatiaľ čo v Bratislave sú plne digitálne. V hlavnom meste Slovenska zohráva kľúčovú úlohu systém regulovaného parkovania PAAS. Obyvatelia môžu zaregistrovať až tri autá s parkovacou kartou viazanou na ich byt a pre návštevy existujú samostatné karty. Vodiči v Bratislave sa môžu ohľadne parkovania obrátiť na call centrum, zatiaľ čo viedenskí vodiči môžu získať informácie na úradoch mestských častí alebo telefonicky na mestskom úrade.

Zároveň existujú rôzne priority. Bratislava zaviedla kvôli vysokej víkendovej návštevnosti napríklad systém plateného parkovania v Starom meste. V centre Viedne je počas víkendov doprava pokojnejšia, v sobotu sú tu však zóny krátkodobého parkovania pre určité frekventované ulice. Nová regulácia parkovania vrátane participácie občanov bola jednou z priorít súčasného primátora v Bratislave od roku 2022 a podľa odborníkov sa stretla s veľkým pochopením: v prieskume uskutočnenom v júni 2022 bolo s parkovaním spokojných 80 % obyvateľov. Medzitým sa majú v Bratislave vybudovať ďalšie parkovacie domy, aby sa vytvorilo ešte viac parkovacích miest.

Online stretnutie dalo obom mestám podnety na ďalšie diskusie ohľadne parkovania a vzbudilo na oboch stranách veľký záujem o hlbšiu výmenu poznatkov. Na záver boli prisľúbené ďalšie stretnutia.

Ďalšie informácie