Fotografije


Dobrodošli u fotografije mreže ureda Grada Beča u inostranstvu. Kod korištenja fotografija prilikom objave u okviru izvještavanja iste se trebaju označiti sa potpunim infomacijama, uključujući i Copyright, ne smiju biti izmijenjene ili korištene u druge svrhe. Svaka komercijalna upotreba je zabranjena i zahtijeva saglasnost od strane vlasnika prava. Također obratite pažnju i na detaljne uslove korištenja.