Naša misija i djelovanje

 

Grad budućnosti. Budućnost grada.

Globalizacija i nove komunikacijske tehnologije su veliki izazov ali i prilika za urbane evropske regije. Sve uža saradnja gradova sa sobom donosi mnoge prednosti: Kroz kooperaciju učimo, razmjenjujemo ideje i implementiramo projekte. Prilikom umrežavanja gradova u srcu Evrope, Beč kao geografski i historijski centar zauzima pionirsku ulogu. Ta vodeća uloga je za nas istovremeno i priznanje i zadatak. Iz tog razloga tu misiju želimo podijeliti i sa drugim gradovima, kako bi zajedno pronašli odgovore na savremena urbanistička pitanja, jer samo uz zajedničku, inovativnu viziju, gradove budućnosti možemo aktivno oblikovati.
 

"Wien" na slovenskom jeziku? "Dunaj". "Dunav" na slovačkom jeziku? "Dunaj".

Zbunjujuće? Sa nama nije.
Mreža ureda Grada Beča u inostranstvu pojednostavljuje komunikaciju grada Beča prilikom mnogih kompleksnih tema. Obim kooperacije sa našim partnerskim gradovima možete pronaći na pojedinačnim stranicama ureda u Beogradu, BerlinuBudimpešti, Krakovu, Ljubljani, Pragu, Sarajevu, Sofiji i Zagrebu. Saradnju sa Bratislavom koordinišemo iz Beča uz podršku lokalnog uposlenika.

Mi volimo Beč. Beč oživljava dijalog.

Mi smo fleksibilan tim poznavalaca Beča i insajdera komunalno-političkih dešavanja u Beču kombinovan sa mladim i dinamičnim idejama. Radimo sa zadovoljstvom i predanošću na poboljšanju kvalitete života za sve. Svakodnevno se trudimo da Beč prije svega putem socijalnih dostignuća internacionalno pozicioniramo, bilo da je riječ o cjenovno pristupačnim stambenim rješenjima, visokokvalitetnom socijalnom i zdravstvenom sistemu, socijalno pravednim obrazovnim ustanovama ili općenito riječ o gradu sa najvišom kvalitetom života.