Publika na Danima nauke u Beču

Vienna Science Days

 

Na događaju Vienna Science Days se okupljaju predstavnici gradske uprave Beča i međunarodnih gradova partnera u dijalogu sa priznatim istraživačima vodećih univerziteta kako bi raspravljali o trenutnim izazovima u razvoju gradova. Svake godine se održe dvije manifestacije koje se sastoje od Dana nauke, na kojem članovi akademske razmjenjuju znanje, te Dana Beča, na kojem učestvuju stručnjaci iz gradskih uprava.

Konferencije stvaraju inspirirajuću platformu za razmjenu ideja i razvoj rješenja koja promiču održivost i inovaciju u urbanim okruženjima. Vienna Science Days nastavljaju uspješnu tradiciju manifestacije Dani Beča, koji su od 2016. stručnjacima iz Beča i gradova partnera pružali izvrsnu priliku za umrežavanje.

Naredni Vienna Science Days održat će se od 30. novembra do 1. decembra 2023. u Krakovu. Glavne teme bit će prilagođavanje klimatskim promjenama, odnos zaposlenih u gradskoj upravi pun međusobnog poštovanja, zeleni pametni gradovi i sela te umjetna inteligencija.

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Beč i Sarajevo su nastavili dugogodišnju saradnju kroz dvodnevnu konferenciju o aktuelnim temama. Predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i renomiranih univerziteta oba grada su razgovarali o trenutnim i budućim izazovima urbanog razvoja.
27. - 28.9.2023
pfeil