Fotografie


Vitajte vo fotosekcii medzinárodných kancelárií mesta Viedeň. Poskytnuté obrazové dáta musia byť v prípade zverejnenia v spravodajstve označené úplnými údajmi o obrázku vrátane doložky o copyrighte, nesmú sa pozmeňovať alebo použiť na iné účely. Použitie na akékoľvek komerčné účely je zakázané a vyžaduje si súhlas vlastníka práv. Prosím, dodržiavajte aj podrobné Podmienky použitia.