Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka

Zaštita Vaših ličnih podataka posebno nam je važna. Vaše podatke obrađujemo isključivo na osnovu zakona (Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o zaštiti podataka, Zakon o telekomunikacijama 2003.). Dalje u tekstu možete pronaći informacije o obradi Vaših ličnih podataka na ovoj stranici kao i o našim aktivnostima i Vašim pravima koja Vam pripadaju prema Zakonu o zaštiti podataka.

Opće informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH
Opće informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH po nalogu MA 27
Opće informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH po nalogu Privredne agencije Beč

Opće informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH

Obim

Skupljamo, koristimo i pohranjujemo Vaše lične podatke samo ukoliko je to zaista potrebno za pripremu funkcionalne web stranice i pružanje naših usluga. Vaše podatke obrađujemo u svrhe za koje su prikupljeni te ih držimo pohranjene toliko dugo, koliko je potrebno za ispunjenje tih usluga. Automatizovano odlučivanje ne postoji, ne bavimo se profilingom. Vaši podaci se, sa izuzetkom dole navedenih slučajeva, ne proslijeđuju trećim licima niti trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Podatke, koje molimo da nam ustupite, potrebni su nam za pružanje naših usluga u okviru našeg ugovornog odnosa sa Vama ili za slanje newslettera i drugih informativnih proizvoda. Ukoliko ne želite ustupiti podatke, ne možemo pružiti usluge, za čije ispunjenje smo se obavezali.

Pravne osnove

Prikupljanje i obrada Vaših ličnih podataka odvija se isključivo po pravnom osnovu predviđenim Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Ukoliko dobijemo pristanak za obradu podataka od strane pojedinca, ispunjen je Član 6. stav 1. lit a GDPR-a (saglasnost). Ukoliko između određene osobe i WH International Services GmbH postoji ugovorni odnos ili ukoliko je potrebno donijeti predugovorne mjere, to činimo prema Članu 6. stav 1. lit c GDPR-a (ispunjenje ugovora i predugovorne mjere). Ako budemo zaduženi da po osnovu zakonskih propisa obrađujemo Vaše podatke, to ćemo činiti prema Članu 6. stav 1. GDPR-a, ukoliko tome nisu zapreka neosnovani pojedinačni interesi ili ukoliko se ne zadire u osnovna prava i slobode pojedinca.

Pojedinačna prava

Po pitanju ličnih podataka pripada Vam niz prava. Prema Članu 15. GDPR-a imate pravo na informaciju o pohranjivanju Vaših podataka, prema Članu 16. GDPR-a imate pravo na ispravku u slučaju nepodudarnosti podataka, prema Članu 17. imate pravo na brisanje te prema Članu 18. pravo na ograničenje obrade podataka. Prema Članu 21. GDPR-a imate uvijek pravo prigovora na obradu podataka.

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo po osnovu Vašeg pristanka, svoj pristanak možete uvijek opozvati, a da to ne utiče na zakonitost obrade do momenta opoziva.

Ukoliko ste mišljenja da Vaša prava nisu ili nisu u dovoljnoj mjeri ispoštovana, imate mogućost žalbe kod nadležnih institucija. U Austriji je to Tijelo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde).

Kontakt podaci:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Beč 
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Pojedinačni postupci obrade

WH International Services GmbH u okviru pojedinačnih postupaka obrade podataka zauzima različite uloge (kao odgovorno lice, izvršitelj obrade ili kao suodgovorno lice). Za slijedeće postupke obrade u smislu Opće odredbe o zaštiti podataka odgovorno lice je

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Beč 

Zastupana od strane mr. Markus Pöllhubera i Sanje Drazic
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Službenik za zaštitu podataka je mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)

E dsgvo@viennaoffices.at

1. Obrada podataka u svrhu samopromocije

Ukoliko ste u poslovnom odnosu sa nama, slobodni smo poslati Vam putem pošte ili email-a informacije o sličnim proizvodima i uslugama ili čestitke prema događajima (npr. uz Božić). To činimo na osnovu Zakona o telekomunikacijama 2003. i našeg interesa ovlaštenih lica prema Članu 6. Stavu 1. lit f Opće odredbe o zaštiti podataka po pitanju ličnih usluga i njege postojećih poslovnih veza. Uvijek imate pravo prigovora ovoj obradi podataka.

Vaši podaci će po prekidu poslovne veze i isteku zakonskog rok pohranjivanja biti izbrisani iz poreznog i korporativnog prava.

2. Fotografije, tonski i video zapisi u okviru događaja i delegacija

Napominjemo da će se tokom manifestacije ili posjete delegacije snimati zvučni, slikovni ili videozapisi. Ovo radimo kako bismo dokumentovali i predstavili naše aktivnosti. Zapisi i fotografije se koriste na našoj web stranici (www.viennaoffices.at), na našim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kao i u štampanim medijima (brošurama, folderima i sl.). Pravni osnov je naš legitimni interes za odnose s javnošću i predstavljanje naših aktivnosti kako bi prema Članu 6. stav 1. lit f Opće odredbe o zaštiti podataka povećali stepen naše prepoznatljivosti.

Uvijek imate pravo prigovora na obradu podataka, međutim polazi se od toga, da interes odgovornog lica za izradu i upotrebu snimaka i fotografija ne zadire u velikoj mjeri u prava i slobode prirodnih lica, posebno jer ulaze u javni prostor i jer su uslijedila obaviještenja o snimanju i upotrebi fotografija prije i tokom događaja. Pažnja se posvećuje i produkciji i objavljivanju snimaka, kako se ne bi kršili legitimni interesi prikazanih osoba.

Podaci se pohranjuju onoliko dugo, koliko je neophodno za ispunjenje gore opisanih svrha.

3. Nagradne igre

Ako učestvujete u nekoj od naših nagradnih igara, Vaše podatke ćemo obraditi prema članu 6 stavke 1 lit b GDPR-a. Lični podaci bit će izbrisani po završetku nagradne igre. Prosljeđivanje podataka određenom partneru nagradne igre slijedi samo ukoliko je objavljivanje imena nužno potrebno za pripremu nagrade. Pored toga, podaci se ne prosljeđuju trećim licima ukoliko za to ne postoji izričita saglasnost, a kod maloljetnih lica i saglasnost staratelja, ili ukoliko jedan sudski ili službeni nalog ne duži WH International Services GmbH da objavi te podatke.

4. Obrada podataka u okviru korištenja naše web stranice

4.1. Cookies

Naša web stranica koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se skidaju na Vaš uređaj pomoću pretraživača. Ne uzrokuju nikakvu štetu.

Koristimo kolačiće da bi naša ponuda bila korisna za korisnike. Neki kolačići ostaju pohranjeni na Vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Oni nam dozvoljavaju da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom sljedeće posjete.

Koristimo kolačiće da bi naša ponuda bila korisna za korisnike. Neki kolačići ostaju pohranjeni na Vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Oni nam dozvoljavaju da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom sljedeće posjete.

Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH-a u ime MA 27

Sljedeće procese obrade preuzima WH International Services GmbH, a odgovoran u smislu GDPR-a je

Magistrat Wien
Magistratsabteilung 27 – Europäische Angelegenheiten
1010 Beč 
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-maila datenschutzbeauftragter@wien.gv.at

Za više informacija pogledajte https://www.wien.gv.at

1. Slanje newslettera i drugih informativnih proizvoda.

Vaše osobne podatke (ime, prezime, e-mail, institucija, pozicija) obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka u svrhu slanja newslettera "Vienna Update". Pravni temelj za to je član 6, stav 1, lit a GDPR-a (saglasnost). Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na newsletter@viennaoffices.ba bez uticaja na zakonitost provedene obrade podataka do trenutka opoziva. Vaši će podaci biti izbrisani nakon što povučete svoj pristanak.

Vaše podatke (ime, prezime, e-pošta, institucija, pozicija) obrađujemo u svrhu slanja naših informativnih proizvoda, za koje smo se ugovorno dogovorili da će se dostaviti, na temelju člana 6. stava 1. GDPR-a lit b (izvršavanje ugovora i predugovorne mjere). Podaci će biti izbrisani nakon završetka poslovnog odnosa i zakonskog razdoblja za pohranu iz poreznog i korporativnog zakona.

Ako se registrujete za naše informativne proizvode putem opt-ina, obrađivat ćemo vaše podatke na temelju Vašeg pristanka u skladu s članom 6. stavom 1. lit a GDPR-a. Svoju saglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku tako što ćete nam poslati e-mail, a što neće uticati na zakonitost obrade podataka izvršene do trenutka opoziva. Vaši podaci će biti izbrisani nakon što povučete svoj pristanak.

2. Dijalog gradova i međunarodna komunikacija za Grad Beč 

Ukoliko nam pošaljete zahtjeve za delegacije ili informacije, obradit ćemo Vaše osobne podatke (ime, prezime, kontakt podaci, institucija, pozicija, mjesto i tema razmjene znanja) u svrhu pružanja odgovarajuće usluge u skladu s članom 6. stavom 1. lit b GDPR-a.

Vaši podaci će biti izbrisani nakon završetka poslovnog odnosa i isteka zakonskih razdoblja pohrane (prema propisima  Grada Beča kao i rokovima pohrane iz poreznog i korporativnog zakona).

3. Događaji

Ako učestvujete u nekom od naših događaja, Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu organizacije i odvijanja događaja u skladu s članom 6. stavom 1. lit b GDPR-a (ispunjenje ugovora).

Ukoliko je potrebno, Vaše podatke možemo proslijediti sljedećim kategorijama radi organizacije događaja: 

Hotelima i drugim relevantnim trećim stranama, aviokompanijama, željeznicama i drugim prometnim preduzećima, poslovnim i ugovornim partnerima.

Po potrebi, u toku događaja bit će napravljeni i video- i audio zapisi i fotografije. Za više informacija pogledajte sljedeću tačku.

4. Fotografije, audio i video zapisi u okviru događaja i delegacija

U okviru događaja moguće je da snimimo audio, vizuelne te video zapise osoba koje učestvuju. Sve u svrhu dokumentiranja i predstavljanja naših aktivnosti i ispunjenja ugovora o međunarodnim aktivnostima grada Beča sklopljenog sa gradom Bečom.

Zapisi se koriste na našoj web stranici (www.viennaoffices.at), na našim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) i štampanim medijima (brošure, mape ili slično) i ukoliko je neophodno, prosljeđuju se na odjel MA 27. Pravna osnova je legitimni interes grada Beča za odnose s javnošću i predstavljanje njegovih međunarodnih aktivnosti kako bi se povećala razina svijesti na ovom polju u skladu sa članom 6. stav 1. lit. f Opšte odredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi sa paragrafom 12. i 13. Zakona o zaštiti podataka (DPR).

Vi u bilo kojem momentu imate pravo prigovora na obradu. Međutim, polazi se od toga da odgovorni za snimanje i upotrebu fotografija ne zadiru pretjerano u prava i slobode fizičkih lica, posebno jer ulaze u javni prostor i jer su uslijedila obaviještenja o snimanju i upotrebi fotografija prije i tokom događaja. Pažnja se posvećuje i produkciji i objavljivanju snimaka, kako se ne bi kršili legitimni interesi prikazanih osoba.

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je neophodno za ispunjenje gore opisanih svrha.

Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services-a u ime Bečke privredne agencije

Za sljedeće aktivnosti obrade su zajednički odgovorni na osnovu člana 26. Opšte odredbe o zaštiti podataka (GDPR)

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Beč 

Zastupana od strane mr. Markus Pöllhuber i Sanja Drazic
T +43 1 368 3424
E info@viennaoffices.at

Službenici za zaštitu podataka su mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)
E dsgvo@viennaoffices.at

i
Wirtschaftsagentur Wien. Fonds der Stadt Wien
Mariahilfer Straße 20
1070 Beč

koju zastupaju Mag. Gerhard Hirczi i Mag. Gregor Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Službenik za zaštitu podataka je Mag. Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Obrada podataka u kontekstu savjetodavnih aktivnosti

Ukoliko koristite naše savjetodavne usluge za promociju nove poslovne lokacije i podršku uspostavljanju mreža, obradit ćemo vaše podatke (u sljedećem okviru :: matični podaci, uključujući kontaktne podatke (npr. adresa, broj telefona, e-mail, broj faksa, PDV broj), Komunikacijski podaci (posebno korespondencija), podaci o bankovnim računima, podaci o organizaciji, podaci o projektu, podaci o naplati) u tu svrhu u skladu s članom 6. stavkom 1. lit. b Opšte odredbe o zaštiti podataka (GDPR), ili, ukoliko za to postoji zakonska obveza, u skladu s članom 6. stavkom 1. lit. c GDPR-a.

Moguće je da Vaše podatke proslijedimo sljedećim kategorijama primatelja ukoliko je to neophodno za ispunjenje ugovora ili ako smo zakonski obavezani da to učinimo:

Bankama, pravnim zastupnicima, računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima, sudovima, upravnim tijelima, kompanijama za naplatu duga, vanjskim finansijerima, ugovornim i poslovnim partnerima, osiguravajućim društvima, statistici Austrije.

Nakon završetka poslovnog odnosa, Vaši podaci će biti obrisani po isteku obaveza zadržavanja prema zakonu o porezu i korporativnom pravu.

2. Upravljanje događajima (za događaje koji se organiziraju u saradnji WH International Services GmbH i poslovne agencije. Fonda grada Beča)

Ukoliko učestvujete u nekom od naših događaja, obrađujemo vaše lične podatke u svrhu organizacije i rukovanja događajem u skladu sa članom 6. stav 1. lit. b GDPR (izvršenja ugovora).

Ukoliko je neophodno, prenosimo vaše podatke sljedećim kategorijama primatelja radi organizacije događaja:

Hotelima i drugim relevantninm trećim stranama, kompanijama za letove, vozovima i drugim prevoznicima, poslovnim i ugovornim partnerima

Nakon završetka poslovnog odnosa, vaši podaci će biti obrisani nakon što isteknu obaveze zadržavanja prema zakonu o porezu i prema korporativnom pravu.

Moguće je da se tokom događaja naprave vizuelni, audio i video-zapisi. Za više informacija pogledajte sljedeću tačku.

3. Fotografije, audio i video zapisi u okviru događaja

U okviru događaja, moguće je da snimimo audio, vizuelne te video zapise osoba koje učestvuju. Sve u svrhu dokumentiranja i predstavljanja naših aktivnosti.

Zapisi se koriste na našoj web stranici (www.viennaoffices.at), na našim društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) i štampanim medijima (brošure, mape ili slično). Bečka poslovna agencija koristi zapise za dokumentiranje događaja i njihovo medijsko izvještavanje (npr. u časopisima, magazinima, publikacijama ili na web lokacijama i društvenim mrežama).

Pravna osnova je naš legitimni interes za odnose s javnošću i predstavljanje naših aktivnosti kako bismo povećali nivo svijesti u skladu sa članom 6. stav 1. lit. f Opšte odredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi sa par 12. i 13. zakona o zaštiti podataka (DPR).

Vi u bilo kojem momentu imate pravo prigovora na obradu. Međutim, može se pretpostaviti da odgovorni za snimanje i upotrebu fotografija ne zadiru pretjerano u prava i slobode fizičkih lica, posebno jer ulaze u javni prostor i jer su uslijedila obaviještena o snimanju i upotrebi fotografija prije i tokom događaja. Pažnja se posvećuje i produkciji i objavljivanju zapisa, kako se ne bi kršili legitimni interesi prikazanih osoba.

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je neophodno za ispunjenje gore opisanih svrha.