Bečko gradsko savjetovanje za cyber-kriminal obilježava prvu godišnjicu

31.10.2023

Inicijativa za osivanje hotline-a čini Beč jednim od lidera u pružanju podrške građanima u borbi protiv cyber-kriminala i potiče na sigurnije i odgovornije ponašanje na internetu. Građani Beča koji smatraju da su postali žrtve cyber-kriminala mogu besplatno dobiti informacije i preporuke za dalje korake.

Tamna strana digitalizacije je sve raširenija pojava prevara na internetu. Kroz nove tehnološke mogućnosti poput umjetne inteligencije i deepfake-videa postaje sve teže prepoznati potencijalnu prijetnju.

Istraživanja pokazuju da je svaki treći stanovnik Beča imao iskustva sa krađom identiteta, maltretiranjem putem interneta ili uhođenjem preko društvenih mreža. Tokom prve godine postojanja ove usluge je već preko 800 potražilo pomoć preko hotline-a. Ovaj hotline pruža besplatne inicijalne informacije žrtvama cyber-kriminala. S obzirom na kompleksnost teme, ne nude se dubinski savjeti niti tehničke ili pravne dijagnoze, nego se upućuje na odgovarajuće službe za savjetovanje.

Analiza prvih godinu dana pokazuje da se u 51% slučajeva cyber-kriminala radi o gubitku odnosno krađi podataka i novca. Među ostalim slučajevima su i krađa lozinki (12%), pitanja o privatnosti podataka (9%), virusi (5%) i ucjenjivanje (5%). Grad Beč ovu uslugu nudi i kroz 24-satni hotline za žene, kako bi pružio bolju podršku ženama koje su žrtve cyber-nasilja i ucjenjivanja.