Voditelj IRUP master-programa Maerk: "Program se prilagođava naprednoj digitalizaciji"

3.11.2023

Prvi apsolventi master studija "Međunarodni odnosi i urbanistički poslovi" na FH Campus Wien 2. novembra su dobili svoje magistarske diplome. Tim povodom smo razgovarali s voditeljem ovog programa, Johannesom Maerkom. Maerk vidi velike promjene u području međunarodnih odnosa s napredovanjem digitalizacije, izazov na koji se program optimalno priprema s fokusom na e-upravu, pametne gradove i e-diplomatiju.

Master program koji vodite skraćeno se naziva IRUP. Kako bi ste Vi opisali ovaj studij?

IRUP predstavlja Međunarodne odnose i urbanu politiku - radi se o spajanju gradskih diplomatskih odnosa, međunarodnih odnosa i gradske politike. Riječi koje mi padaju na pamet u vezi s time su: međunarodno, prekogranično, povezano, kao i gradska politika.

Širenje međunarodnih vještina vođenja i upravljanja

O čemu ustvari radi u ovom studijskom programu? Koja je njegova misija, što su njegove poruke, šta su dugoročni ciljevi?

Ovaj interdisciplinarni magistarski studij na engleskom jeziku usmjeren je na povezivanje tema diplomatije, administracije, političkog menadžmenta i primijenjene političke znanosti. High Potentials (Individue s visokim potencijalom) u međunarodnim i komunalnim organizacijama trebali bi proširiti svoje vještine vođenja i upravljanja, te se specijalizirati za Međunarodne odnose i urbanu politiku. Dugoročno, želimo privući više studenata iz Globalnog juga u naš program.

Kako biste praktično opisali program? Možete li nam dati uvid u njegovu strukturu?

Program počinje Sedmicom u Beču u oktobru, nakon čega se predavanja održavaju isključivo vikendom (od petka popodne, subotom cijeli dan i nedjeljom prijepodne), što omogućava polaznicima da pohađaju program iako su zaposleni. Svako polugodište sastoji se od četiri do pet vikend-blokova, pri čemu se polovina njih održava online (više od 60 posto naših studenata dolazi iz srednjoistočnih i istočnoeuropskih partnerskih gradova Beča). U zadnjem (četvrtom) semestru organizuje se ekskurzija u Brisel, kako bi se posjetile Evropske institucije.

Beč kao model za osiguranje usluga i digitalnu transformaciju

Koje su političko-upravne kvalitete Beča posebno relevantne za učesnike programa?
 
Polaznike posebno zanimaju komunalne usluge Grada Beča (saobraćaj, stanovanje, zdravstvo, energija itd.), koje će posjetiti tokom programa. Beč je izvan granica poznat i cijeni se kao model u područjima osiguranja usluga.

 

Možete li nam navesti neke od trenutnih izazova i trendova u područjima međunarodnih odnosa i urbane politike, te kako je program IRUP priprema na njih?

Doživljavamo velike promjene kako u stvarnom svijetu, tako i teoretski s napretkom digitalizacije u našem društvu - na tu činjenicu obraća se pažnja i u nastavnom planu, u kojemu su uključene teme poput e-uprave, pametnih gradova i e-diplomatije.

Što ste lično mogli naučiti iz iskustva programa? Ima li nešto što vas je posebno impresioniralo kod polaznika?

Dobio sam novu perspektivu, posebno u vezi srednjoeuropskim i istočnoeuropskim perspektivama, posebno u području gradske uprave. Divim se tome kako naši polaznici mogu uskladiti svoje puno radno vrijeme s intenzivnim studijem. Više od 90 posto studenata završava studij u predviđenom roku. Također, magistarski rad piše se na engleskom jeziku, jezik koji je za sve strani jezik.

Hvala na razgovoru!

O Johannesu Maerku

Johannes Maerk je doktor političke filozofije (Univerzitet u Innsbrucku) i završio je postdoktorski studij na Nacionalnom autononomnom univerzitetu u Meksiku (UNAM). Voditelj je magistarskog studija Međunarodni odnosi i urbana politika na FH Campus Wien na engleskom jeziku. Njegova istraživanja usmjerena su na međunarodne odnose, epistemologiju humanističkih nauka, komparativno političko razmišljanje, neoliberalizam i Crveni Beč. Objavio je pet knjiga o temama povezanim s njegovim istraživanjima kao i brojne članke u akademskim časopisima.
 

Više informacija

Master program International Relations and Urban Policy (Engleski)