Na Dunaju zagnali nove velike toplotne črpalke

7.12.2023

V dunajskem okrožju Simmering so ta teden zagnali prve tri iz sistema šestih velikih toplotnih črpalk, simbola dunajskega energetskega prehoda. Velike toplotne črpalke iz prečiščene odpadne vode proizvajajo podnebju bolj prijazno toploto za 56.000 dunajskih gospodinjstev. Do leta 2027 nameravajo zmogljivosti podvojiti.

Energetsko podjetje Wien Energie že leto in pol gradi najbolj zmogljiv in okolju prijazen sistem velikih toplotnih črpalk v Evropi, ki za proizvodnjo toplote izkorišča odpadno vodo iz sosednje čistilne naprave ebswien. Električno energijo za obratovanje bodo pridobivali iz bližnje elektrarne Freudenau, tako da bodo za upravljanje črpalke uporabljali 100-odstotno obnovljive vire energije.

Prvi del gradnje je zaključen in v začetku decembra so objekt slavnostno otvorili. »Sistem toplotnih črpalk je pomemben mejnik na poti do podnebne nevtralnosti. Mesto Dunaj izkorišča vse obnovljive toplotne vire, ki so nam na voljo. Že s prvimi tremi toplotnimi črpalkami bomo lahko do 56.000 gospodinjstev ogrevali z daljinskim ogrevanjem. Naš sistem toplotnih črpalk je pionirski projekt v Evropi,« je ob slavnostnem zagonu povedal dunajski župan Michael Ludwig.

Podjetje Wien Energie je v prvo fazo vložilo približno 70 milijonov evrov. Trem trenutno nameščenim črpalkam se bodo do leta 2027 pridružile še tri. Po zaključku del bo zmogljivost črpalk v Simmeringu znašala 110 megavatov. Da bodo velike količine toplote lahko nemoteno distribuirali po omrežju daljinskega ogrevanja, so ob elektrarni zgradili tudi novo črpalno postajo, ki po omrežju daljinskega ogrevanja poganja do 7.500 kubičnih metrov vroče vode na uro.

Ogrevanje na Dunaju je krivo za kar 40 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida v prestolnici. Wien Energie zato išče načine za prehod s fosilnih goriv na bolj trajnostne različice. »V prvi fazi izgradnje toplotnih črpalk delež daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri povečujemo za približno sedem odstotkov. Po zaključku gradnje preostalih črpalk bomo zmogljivosti podvojili in več kot 100.000 gospodinjstev oskrbovali s podnebju bolj prijazno in lokalno toploto,« pojasnjuje Michael Strebl, predsednik uprave Wien Energie.

Dunajsko omrežje daljinskega ogrevanje je s 1.300 kilometri eno najobsežnejših v Evropi. Nanj je priklopljenih 440.000 gospodinjstev in 7.800 večjih odjemalcev. Na Dunaju načrtujejo, da bodo do leta 2040 s podnebno nevtralnim daljinskim ogrevanjem oskrbovali približno 56 odstotkov dunajskih gospodinjstev.

Več fotografij
 
Kontakt
Irena Smodiš
Predstavnica za medije
T +386 1 320 77 75
M +386 40 397 401
smodis@viennaoffices.si