Pogoji uporabe spletne strani

Pogoji uporabe – izjava o omejitvi odgovornosti

Pogoji uporabe spletne strani www.viennaoffices.si družbe 

WH International Services GmbH, Renngasse 5/3, 1010 Dunaj ("Založnik"):

1. Uporaba vsebin

1.1. Prosimo prenehajte z uporabo vsebin na spletni strani, če se ne strinjate s pogoji uporabe, ki sledijo v nadaljevanju. Z uporabo naših storitev soglašate s pogoji uporabe. Prosimo preberite pozorno te pogoje uporabe.

2. Avtorske pravice

2.1. Založnikova lastna vsebina, zlasti sporočila za javnost, fotografije, logotipi in video posnetki na teh straneh so zavarovani z avtorsko pravico. Založnik dovoljuje brezplačno uporabo teh vsebin za namene novinarskega poročanja, zlasti za objave na svetovnem spletu, kopiranje in prenašanje tretjim osebam za prej omenjene namene, tudi v obliki posameznih delov ali v izvedeni obliki. Opozarjamo, da mora vsaka oblika uporabe vsebovati navedbo Založnikove moralne pravice in obvestilo o tem, da gre za avtorsko varovano delo Založnika ("copyright notice").

2.2. Vsebino tretjih oseb, ki je ni ustvaril Založnik, predstavljena ali shranjena na spletni strani Založnika, je dovoljeno uporabiti samo s soglasjem imetnika posebnih pravic.

2.3. Kakršna koli oblika uporabe izvorne kode, vključno z delno uporabo, je predmet avtorskih pravic in licenčnih pogojev proizvajalca in je dovoljena samo z njegovim izrecnim in pisnim soglasjem.

3. Izključitev odgovornosti

3.1. Založnik oblikuje in ureja vsebino te spletne strani v dobri veri z namenom zagotoviti uporabnikom zanesljive in ažurne informacije. Za vse informacije, ki so na voljo preko hiperpovezav ali drugih spletnih tehnik, ki niso v območju neposrednega nadzora Založnikove založniške dejavnosti, je odgovoren avtor teh informacij. Založnikova odgovornost za takšne informacije in vse izhajajoče posledice so izključene.

3.2. Založnik navaja, da ni mogoče v celoti preprečiti napak v vsebini, zato ne daje nobenih zagotovil za točnost informacij. Založnik ni odgovoren za napake, ki nastanejo zaradi posameznih virov ali pri urejanju le teh. Kakršna koli odgovornost Založnika za vsebine in njihove učinke je izključena. Urednik zlasti ne more biti niti neposredno niti posredno odgovoren za kakršen koli neposredni ali posredni učinek vsebin, ki nastane zaradi uporabe ali zlorabe informacij na tej spletni strani.

3.3. Založnik lahko ukrepa in odstrani kakršno koli vsebino, ki je nemoralna, neetična, nezakonita ali škodljiva. Izključitev odgovornosti se nanaša na celotno vsebino kot na primer namerno ali nenamerno objavljene povezave do spletnih strani, odprte forume, knjige gostov, mnenja uporabnikov in nasvete ter ostale informacije s spleta, ki so bile dostopne preko te spletne strani. Objavljena mnenja se ne smejo povezati z mnenjem Založnika.

4. Pristojnost

4.1. Za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe, ali so z njimi v zvezi, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

5. Izbira prava

5.1. Za pogodbeno razmerje med Založnikom in uporabnikom te spletne strani se uporabi pravo Republike Slovenije, z izjemo Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga ter kolizijskih pravil mednarodnega zasebnega prava, katerih uporaba je izključena.