Varstvo podatkov

Izjava o varstvu podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno. Vaše osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb (Splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP, Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1). V nadaljevanju vas želimo obvestiti o obdelavi vaših osebnih podatkov in naših dejavnostih v okviru te spletne strani ter pravicah in upravičenjih, ki vam pripadajo po predpisih o varstvu osebnih podatkov.

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WH International Services GmbH
Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WH International Services GmbH v imenu dunajskega Magistratskega oddelka 27
Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WH International Services GmbH v imenu Dunajske gospodarske agencije

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WH International Services GmbH

Obseg

Vaše osebne podatke zbiramo, uporabljamo in shranjujemo le, če je to nujno potrebno za zagotavljanje nemotenega delovanja spletne strani in za izvajanje naših storitev. Vaše podatke obdelujemo samo za namen, za katerega so bili zbrani, in jih hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za uresničitev tega namena. Pri obdelavi podatkov ne uporabljamo samodejnih postopkov odločanja, podatkov prav tako ne uporabljamo za oblikovanje osebnih profilov. Z izjemo v nadaljevanju opisanih primerov vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam niti tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

Podatki, za katere vas prosimo, da nam jih posredujete, so potrebni za zagotavljanje naših storitev v okviru pogodbenega razmerja z vami ali za pošiljanje novic in drugih produktov obveščanja. Če nam teh podatkov ne boste zaupali, ne bomo mogli zagotoviti storitve, za katero smo se zavezali, da jo bomo izvedli.

Pravna podlaga

Zbiranje in obdelovanje vaših osebnih podatkov poteka izključno na osnovi pravne podlage, določene s SUVP. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov pridobimo na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena SUVP (privolitev). Če med osebo, na katero se nanašajo osebni podatki, in podjetjem WH International Services GmbH obstaja pogodbeno razmerje ali je treba še pred sklenitvijo pogodbe sprejeti ukrepe, potem se smiselno uporabljajo določila iz točke (b) prvega odstavka 6. člena SUVP (izpolnjevanje pogodbe in ukrepi pred sklenitvijo pogodbe). Če smo zaradi zakonske določbe dolžni obdelati vaše podatke, to storimo v skladu s točko (c) prvega odstavka 6. člena SUVP. Če je obdelava potrebna za zaščito upravičenega interesa podjetja WH International Services GmbH, jo opravimo na podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena SUVP, razen če je to v nasprotju z upravičenimi interesi osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, ali če to nesorazmerno poseže v njene temeljne pravice in svoboščine.

Pravice osebe, na katero se nanašajo osebni podatki

Kot oseba, na katero vpliva obdelava podatkov, imate glede vaših osebnih podatkov številne pravice. V skladu s 15. členom SUVP imate pravico do informacij o podatkih, ki smo jih o vas shranili, v skladu s 16. členom SUVP do popravka nepravilnih podatkov, v skladu s 17. členom SUVP pravico do izbrisa in v skladu z 18. členom SUVP pravico do omejitve obdelave podatkov. Poleg tega lahko v skladu z 21. členom SUVP kadarkoli ugovarjate naši obdelavi podatkov.

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi soglasja, lahko to kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Če menite, da se vaše pravice ne izvajajo ali ne upoštevajo v zadostni meri, se lahko pritožite na pristojni organ za varstvo podatkov. V Avstriji je to Urad za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so naslednji:

Avstrijski urad za varstvo podatkov
Barichgasse 40–42
A-1030 Dunaj
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Posamezni postopki obdelave

Podjetje WH International Services GmbH v okviru posameznih postopkov obdelave prevzema različne vloge (kot odgovorni upravljavec, obdelovalec ali skupni upravljavec). Za naslednje postopke obdelave je v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP) odgovorni upravljavec podjetje

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
A-1010 Dunaj

ki ga zastopata Mag. Markus Pöllhuber in Sanja Drazic

T +43 1 368 34 24
E info@viennaoffices.at

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)

E dsgvo@viennaoffices.at

1. Obdelava podatkov za namene lastnega trženja

Če ste z nami v poslovnem odnosu, si dovolimo, da vam pošiljamo pošto ali elektronsko pošto o podobnih izdelkih in storitvah ali priložnostne čestitke in voščilnice (npr. ob božiču). To počnemo na podlagi ZVOP-1 in našega upravičenega interesa v skladu s točko (f) prvega odstavka 6. člena SUVP po vzpostavitvi poslovnega odnosa glede lastnih storitev in ohranjanju obstoječih poslovnih odnosov. Tej obdelavi podatkov lahko kadarkoli ugovarjate.

Vaši podatki bodo izbrisani po koncu poslovnega razmerja in preteku zakonsko določenih rokov hrambe v skladu z davčnim ter korporacijskim pravom.

2. Slikovni, zvočni in video posnetki v okviru dogodkov ter delegacij

Med našimi dogodki se lahko zgodi, da ustvarimo slikovne, zvočne in video posnetke udeležencev. To počnemo z namenom dokumentiranja in predstavitve naših aktivnosti. Posnetki se uporabljajo na naši spletni strani (www.viennaoffices.si), naših kanalih na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kot tudi v tiskanih medijih (brošurah, zgibankah ali podobno). Pravna podlaga je naš upravičeni interes za odnose z javnostmi in predstavitev naših aktivnosti, da bi povečali našo raven prepoznavnosti v skladu s točko (f) prvega odstotka 6. člena SUVP.

Osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi podatkov. Vendar se pričakuje, da odgovorni upravljavec za ustvarjanje in uporabo posnetkov ne posega pretirano v pravice ter svoboščine fizičnih oseb, še posebej, ker so bile ob vstopu v javni prostor predhodno obveščene o ustvarjanju in uporabi posnetkov pred ter med dogodkom. Prav tako so bile vnaprej obveščene, da bo tako pri ustvarjanju kot objavi posnetkov poskrbljeno za to, da ne bodo kršeni upravičeni interesi upodobljenih oseb.

Podatki bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev zgoraj opisanih namenov.

3. Nagradne igre

Če se odločite za sodelovanje v naših nagradnih igrah, bodo vaši podatki obdelani izključno za namene njihove izvedbe, in sicer na podlagi točke (b) prvega odstavka 6. člena SUVP. Vaši podatki bodo po zaključku nagradne igre izbrisani. Vaše podatke bomo partnerju pri izvedbi nagradne igre posredovali le, če je za predajo nagrade nujno potrebno razkritje vašega imena. Poleg tega podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, če niste podali izrecnega dovoljenja za to oziroma če tega v primeru mladoletnih sodelujočih niso izrecno dovolili zakoniti skrbniki, četudi je podjetje WH International Services GmbH dolžno posredovati podatke, na primer zaradi sodne ali upravne odločbe.

4. Obdelava podatkov med uporabo naše spletne strani

4.1 Piškotki

Naša spletna stran uporablja tako imenovane piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki so s pomočjo brskalnika shranjene v vaši napravi in ne povzročajo škode.

Piškotke uporabljamo, da je naša ponudba uporabniku prijazna. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Omogočajo nam, da ob naslednjem obisku prepoznamo vaš brskalnik.

Če si ne želite shranjevanja piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas opozori o uporabi piškotkov, ki jo lahko dovolite samo v posameznih primerih.

Z izklopom piškotkov lahko omejite delovanje naše spletne strani.
 

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WH International Services GmbH v imenu dunajskega Magistratskega oddelka 27

Podjetje WH International Services GmbH na osnovi pogodbenega razmerja izvaja naslednje postopke obdelave, v smislu SUVP pa za njihovo obdelavo odgovarja

Magistrat Dunaj
Magistratski oddelek 27 – Evropske zadeve
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Več informacij je na voljo na povezavi https://www.wien.at.

1. Pošiljanje novic in drugih informacijskih produktov

Vaše osebne podatke (ime, priimek, e-pošta, v primeru, da ju navedete, tudi ustanova in pozicija) obdelujemo na podlagi vašega soglasja za namene pošiljanja novic "Vienna Update". Pravna podlaga za to je točka (a) prvega odstavka 6. člena SUVP (privolitev). Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov newsletter@viennaoffices.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, izvedene do trenutka preklica. Po preklicu soglasja bodo vaši podatki izbrisani.

Vaše podatke (ime, priimek, e-pošta, v primeru, da ju navedete, tudi ustanova in pozicija) obdelujemo z namenom pošiljanja naših informacijskih produktov, ki smo jih pogodbeno zavezani zagotoviti na podlagi točke (b) prvega odstavka 6. člena SUVP (izpolnjevanje pogodbe in ukrepi pred sklenitvijo pogodbe). Vaši podatki bodo izbrisani po koncu poslovnega razmerja in preteku zakonsko določenih rokov hrambe v skladu z davčnim ter korporacijskim pravom.

Če se na prejemanje naših informacijskih produktov prijavite prek obrazca "Opt-in", bomo vaše podatke obdelali na podlagi vašega soglasja v skladu s točko (a) prvega odstavka 6. člena SUVP. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, izvedene do trenutka preklica. Po preklicu soglasja bodo vaši podatki izbrisani.

2. Medmestni dialog in mednarodna komunikacija mesta Dunaj

Če nam pošljete povpraševanje za obisk delegacije ali zahtevek po informacijah, bomo vaše osebne podatke (ime, priimek, kontaktni podatki, ustanova, pozicija, tema in mesto objave informacije) obdelali za namen zagotavljanja ustrezne storitve v skladu s točko (b) prvega odstavka 6. člena SUVP.

Vaši podatki bodo izbrisani po koncu poslovnega razmerja in preteku zakonsko določenih rokov hrambe (Pravilnik Magistrata mesta Dunaj o uničenju podatkov kot tudi obdobja hranjenja v skladu z davčnim in korporacijskim pravom).

3. Organizacija in izvedba dogodkov

Če se udeležite katerega od naših dogodkov, bomo vaše osebne podatke obdelali za namene organizacije in izvedbe dogodka, in sicer v skladu s točko (b) prvega odstavka 6. člena SUVP (izpolnjevanje pogodbe).

Po potrebi lahko vaše podatke posredujemo naslednjim kategorijam prejemnikov, zadolženih za organizacijo in izvedbo dogodkov:

hotelom in tretjim ponudnikom storitev, letalskim, železniškim in drugim prevoznikom ter poslovnim in pogodbenim partnerjem.

Po potrebi bomo med dogodki ustvarili slikovne, zvočne in video posnetke. Za več informacij o tem glejte naslednjo točko.

4. Slikovni, zvočni in video posnetki v okviru dogodkov ter delegacij

Med našimi dogodki se lahko zgodi, da ustvarimo slikovne, zvočne in video posnetke udeležencev. To počnemo z namenom dokumentiranja in predstavitve naših aktivnosti ter izpolnjevanja naše pogodbe z mestom Dunaj o storitvah v okviru mednarodnih dejavnosti mesta Dunaj. Posnetki se uporabljajo na naši spletni strani (www.viennaoffices.si), naših kanalih na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kot tudi v tiskanih medijih (brošurah, zgibankah ali podobno) ter bodo po potrebi posredovani Magistratskemu oddelku 27. Pravna podlaga je upravičeni interes mesta Dunaj za odnose z javnostmi in predstavitev njegovih mednarodnih aktivnosti, da bi povečali prepoznavnost na tem področju v skladu s točko (f) prvega odstotka 6. člena SUVP.

Osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi podatkov. Vendar se pričakuje, da odgovorni upravljavec za ustvarjanje in uporabo posnetkov ne posega pretirano v pravice ter svoboščine fizičnih oseb, še posebej, ker so bile ob vstopu v javni prostor predhodno obveščene o ustvarjanju in uporabi posnetkov pred ter med dogodkom. Prav tako so bile vnaprej obveščene, da bo tako pri ustvarjanju kot objavi posnetkov poskrbljeno za to, da ne bodo kršeni upravičeni interesi upodobljenih oseb.

Podatki bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev zgoraj opisanih namenov.

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WH International Services GmbH v imenu Dunajske gospodarske agencije

Za naslednje aktivnosti obdelovanja podatkov so v smislu 26. člena SUVP skupaj odgovorni podjetje

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
A-1010 Dunaj

ki ga zastopata Mag. Markus Pöllhuber in Sanja Drazic

T +43 1 368 34 24
E info@viennaoffices.at

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Mag. Ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.)

E dsgvo@viennaoffices.at

in

Dunajska gospodarska agencija – sklad mesta Dunaj
Mariahilfer Straße 20
A-1070 Dunaj

ki jo zastopata Mag. Gerhard Hirczi in Mag. Gregor Deix

T +43 1 252 00
E info@wirtschaftsagentur.at

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Mag. Harald Kudlich

T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Obdelava podatkov v okviru svetovalnih dejavnosti

Če naše svetovalne storitve koristite za privabljanje novih podjetij in podporo vzpostavljanju omrežij, bomo vaše podatke (največ naslednje: glavne podatke, vključno s kontaktnimi podatki (npr. naslov, telefonska številka, e-pošta, številka faksa, ID za DDV), podatke iz komunikacije (zlasti korespondenca), bančne podatke, podatke o organizaciji, podatke o projektu, podatke o obračunu) obdelali v skladu s točko (b) prvega odstavka 6. člena SUVP, če je podvržena zakonski obveznosti pa v skladu s točko (c) prvega odstavka 6. člena SUVP.

Če je to potrebno za izpolnitev pogodbe ali če smo k temu zakonsko zavezani, bomo vaše podatke posredovali naslednjim kategorijam prejemnikov:

bankam, pravnim zastopstvom, računovodskim servisom, revizorjem in družbam za davčne storitve, sodiščem, upravnim organom, družbam za izterjavo dolgov, kreditnim ustanovam, pogodbenim in poslovnim partnerjem, zavarovalnicam, Statističnemu uradu Republike Avstrije.

Vaši podatki bodo izbrisani po koncu poslovnega razmerja in preteku zakonsko določenih rokov hrambe v skladu z davčnim ter korporacijskim pravom.

2. Organizacija in izvedba dogodkov (za dogodke, organizirane v sodelovanju med WH International Services GmbH in Dunajsko gospodarsko agencijo – sklad mesta Dunaj)

Če se udeležite katerega od naših dogodkov, bomo vaše osebne podatke obdelali za namene organizacije in izvedbe dogodka, in sicer v skladu s točko (b) prvega odstavka 6. člena SUVP (izpolnjevanje pogodbe).

Po potrebi lahko vaše podatke posredujemo naslednjim kategorijam prejemnikov, zadolženih za organizacijo in izvedbo dogodkov:

hotelom in tretjim ponudnikom storitev, letalskim, železniškim in drugim prevoznikom ter poslovnim in pogodbenim partnerjem.

Vaši podatki bodo izbrisani po koncu poslovnega razmerja in preteku zakonsko določenih rokov hrambe v skladu z davčnim ter korporacijskim pravom.

Po potrebi bomo med dogodki ustvarili slikovne, zvočne in video posnetke. Za več informacij o tem glejte naslednjo točko.

3. Slikovni, zvočni in video posnetki v okviru dogodkov

Med našimi dogodki se lahko zgodi, da ustvarimo slikovne, zvočne in video posnetke udeležencev. To počnemo z namenom dokumentiranja in predstavitve naših aktivnosti. Posnetki se uporabljajo na naši spletni strani (www.viennaoffices.si), naših kanalih na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kot tudi v tiskanih medijih (brošurah, zgibankah ali podobno). Dunajska gospodarska agencija posnetke uporablja za dokumentiranje dogodkov in njihovo medijsko pokritost (npr. v časopisih, revijah, publikacijah ali na spletnih straneh ter družbenih omrežjih).

Pravna podlaga je naš upravičeni interes za odnose z javnostmi in predstavitev naših aktivnosti, da bi povečali našo raven prepoznavnosti v skladu s točko (f) prvega odstotka 6. člena SUVP.

Osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi podatkov. Vendar se pričakuje, da odgovorni upravljavec za ustvarjanje in uporabo posnetkov ne posega pretirano v pravice ter svoboščine fizičnih oseb, še posebej, ker so bile ob vstopu v javni prostor predhodno obveščene o ustvarjanju in uporabi posnetkov pred ter med dogodkom. Prav tako so bile vnaprej obveščene, da bo tako pri ustvarjanju kot objavi posnetkov poskrbljeno za to, da ne bodo kršeni upravičeni interesi upodobljenih oseb.

Podatki bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev zgoraj opisanih namenov.