Prva generacija zaključila mednarodni magistrski program na Dunaju

3.11.2023

Prva generacija magistrskega študija »International Relations and Urban Policy« na dunajski visoki strokovni šoli FH Campus Wien je uspešno zaključila interdisciplinarni magistrski program. Diplomanti iz 15 držav so včeraj na slovesnosti v dvorani Wappensaal dunajske mestne hiše prejeli diplome.

Občinski svetnik Peko Baxant je v svojem govoru poudaril pomen študijskega programa za spodbujanje medsebojnega razumevanja in izpostavil vlogo mest kot gonilne sile za inovacije, ki nas podpirajo pri spopadanju z izzivi, s katerimi se trenutno soočajo mesta po vsem svetu.

Zaključna dela diplomantov prve generacije so obravnavala najrazličnejše naloge in vidike mestnih uprav, kot so javne storitve, digitalizacija, boj proti korupciji, ozelenitev mest in mobilnost.

Poleg odličnega strokovnega usposabljanja so študenti še posebej cenili mednarodno mreženje in sodelovanje s kolegi iz sodelujočih mestnih uprav. S povezovanjem je mogoče razumeti druge perspektive, kar le še krepi sodelovanje.

Diplomacija, uprava, politično upravljanje in uporabna politologija so ključne točke študijskega programa »International Relations and Urban Policy«. Magistrski program poteka v tesnem sodelovanju z mestom Dunaj. Dunaj je s svojimi političnimi in upravnimi izkušnjami na področju javnih storitev in upravljanja mest vzor številnim mestom in mestnim območjem ter je pomemben vir znanja.

Magistrski program "International Relations and Urban Policy"