Vienna Science Days Krakov. Skupno prevzemanje odgovornosti

8.12.2023

Mednarodne pisarne Mesta Dunaj, podjetje dunajskega holdinga, so 30. novembra in 1. decembra organizirale konferenco Vienna Science Days v Krakovu. Udeleženci so se na dogodku posvečali perečim vprašanjem prihodnosti, kot so pot do podnebno nevtralnega mesta, spoštljivo sobivanje, inovativne rešitve zelenih mest in ustrezna uporaba umetne inteligence.

»V teh hitro spreminjajočih se časih je pomembno, da strokovnjaki izmenjujejo ideje o tem, kako skupaj premagovati neverjetne izzive današnjega časa. Glede na to, kako hitro se mesta razvijajo, morajo prevzeti tudi odgovornost, kar pa lažje naredijo skupaj kot pa vsako zase,« je dejal mestni minister Peter Hanke in poudaril pomen sodelovanja med Dunajem in Krakovom. Jerzy Muzyk, podžupan mesta Krakov, je izpostavil pomembnost ohranjanja visoke kakovosti življenja prebivalcev mesta pri sprejemanju in izvajanju ukrepov.

Ozaveščanje o spremembah

Če se želimo uspešno soočati z izzivi, moramo pri številnih različnih interesnih skupinah v mestu poskrbeti za razumevanje težav in sprejetih ukrepov. Krakov in Dunaj z inovativnimi projekti dokazujeta, da lahko prebivalci rešitve za podnebno nevtralno mesto z veseljem sprejmejo. Dobra primera sta dunajska podnebna ekipa, kjer Dunajčani in Dunajčanke sami prispevajo svoje zamisli o varstvu podnebja, in Krakovski izobraževalni center za varstvo podnebja, ki omogoča živahno izmenjavo mnenj za vse starostne skupine in tako vsakodnevno daje zgled drugim. Ključno vlogo igrajo tudi otroci – zanje je bila razvita »Akademija podnebnih junakov«.

Uradi mestnih uprav za enakopravno obravnavo v Krakovu in na Dunaju si prizadevajo za uveljavljanje načela enakih pravic za vse. Če želimo, da ljudje poznajo in uveljavljajo svoje pravice, je zelo pomembno, da jih o njih ozaveščamo.

Zelena mesta – z drugačnim razmišljanjem do sprememb

Na prvem konferenčnem dnevu, Dnevu znanosti, so znanstveniki z Univerze za kmetijstvo in Univerze za znanost in tehnologijo AGH v Krakovu ter njihovi kolegi z dunajske visoke strokovne šole FH Campus Wien in Tehnične univerze na Dunaju predstavili konkretne rešitve, kako bi se v prihodnosti lahko prilagodili podnebnim spremembam. Na področju gradbeništva je to intenzivna nadaljnja uporaba obstoječih stavb in njihova modernizacija, na primer z montažo sončnih panelov na strehah ali recikliranjem gradbenih materialov. To pogosto zahteva spremembe v razmišljanju. Enako velja za ustvarjanje več zelenih površin v mestu, kar gre z roko v roki z zmanjšanjem motoriziranega osebnega prometa.

Na drugi okrogli mizi dneva, posvečenega znanosti, so udeleženci razpravljali o vlogi umetne inteligence na področju raziskav in kako bi lahko pripomogla k reševanju trenutnih izzivov, kaj bo v prihodnosti mogoče in kaj ne ter kako bo razvoj te tehnologije vplival na življenja in poklice prebivalcev mest.

Poleg predstavitev in okroglih miz so znanstveniki razpravljali o možnosti za bodoča sodelovanja med ustanovami, saj je združevanje evropskih mest ključnega pomena za uspeh na mednarodni ravni in hkrati najuspešnejše orodje za trajnostni razvoj mest v korist svojih prebivalcev.

Vienna Science Days

Na dogodku Vienna Science Days se predstavniki dunajske mestne uprave srečajo s priznanimi raziskovalci z vodilnih univerz iz mednarodnih partnerskih mest, da bi razpravljali o aktualnih izzivih na področju mestnega razvoja. Vsako leto potekata dve prireditvi, Dan znanosti, na katerem člani univerz izmenjujejo ideje, in Dan Dunaja, namenjen strokovnjakom iz mestnih uprav.

Mednarodne pisarne Mesta Dunaj: most med Dunajem in Evropo

Za vzpostavitev trajnostnega političnega dialoga in razvoj skupnih rešitev v povezanem gospodarskem prostoru Mesto Dunaj na različnih področjih sodeluje s sosednjimi mesti. Mednarodne pisarne Mesta Dunaj v Beogradu, Berlinu, Budimpešti, Krakovu, Ljubljani, Pragi, Sarajevu, Sofiji in Zagrebu kot podjetja Javnega holdinga Dunaj od 1. januarja 2016 skrbijo za mednarodno umeščanje Dunaja kot vozlišča za dialog, medvladne projekte ter stike z javnostjo. Zaradi bližine stike z Bratislavo ohranjajo kar neposredno iz pisarne na Dunaju.