Dny Vídně v Praze 2018

Dny Vídně


Dny Vídně jsou jedinečnou příležitostí pro setkání expertů z Vídně s odborníky z partnerských měst a ostatními spolupracovníky z městských komunálních institucí. Během těchto dnů si mohou vyměnit cenné zkušenosti. Každým rokem se konají Dny Vídně ve třech městech. V rámci třídenních Dnů Vídně nepřijde zkrátka ani široká veřejnost, která může během speciálních akcí nakrátko okusit styl vídeňského života.

Tematicky se výměna zkušeností dotýká všech oblastí městského života, např. strategií Smart City, městské mobility a sdílené ekonomiky. V centru pozornosti bývají vždy témata, kde Vídeň slouží jako vzorové město pro řešení problémů, se kterými se partnerská města v každodenním životě potýkají. V následujícím oddílu najdete stručné popisy akcí Dny Vídně.

Sujet Dnů Vídně v Lublani 2019

Dny Vídně v Lublani 2019

Dny Vídně v Lublani se konaly pod titulem „Města člověku na míru“. Vídeňský starosta Dr. Michael Ludwig zahájil společně s lublaňským místostarostou akci v rámci hudebního koncertu slovinských a vídeňských komponistů. Středobodem hudebního příspěvku byl Ludwig van Beethoven, jehož 250. narozeniny bude město Vídeň slavit od prosince 2019 v rámci jubilejního roku „WienBeethoven2020“.Moderovaná pódiová diskuze vídeňského starosty Michaela Ludwiga a lublaňského starosty Zorana Jankoviće o otázce, jak mohou obě města nabídnout svým obyvatelům co nejlepší kvalitu života, otevřela dva konferenční dny v lublaňském loutkovém divadle. Oba starostové následně navštívili řadu projektů v centru Lublaně. Během návštěvy města předal starosta Ludwig lublaňskému starostovi otevřenou knihovnu. Návštěva vyvrcholila podpisem vídeňského starosty do zlaté knihy města Lublaně.Během obou konferenčních dní sdíleli experti obou měst svoje zkušenosti a know-how k tématům jako oběhové hospodářství, overtourism, veřejný prostor jako obývací pokoj města, násilí na ženách, péče o seniory a nové technologie pro seniory a také opatření proti chudobě a bezdomovectví. Účastníci prezentovali příklady best-practice z Lublaně a Vídně a diskutovali o aktuálních urbánních výzvách obou měst.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
22.10.2019
pfeil
Header Dny Vídně v Budapešti

Dny Vídně v Budapešti 2019

Ve dnech 2. až 4. července 2019 se v Budapešti konaly Dny Vídně. Pod heslem "Chytrá města pro udržitelnou budoucnost" společně diskutovaly expertky a experti dvou hlavních měst o tak aktuálních tématech jako jsou ochrana klimatu, mobilita, obnova sociálních měst a rovné příležitosti, Podunajská strategie a integrace, ale také inteligentní řešení a regionální spolupráce.Během úvodu zdůraznili vídeňský zastupitel Marcus Schober a náměstek budapešťského primátora Gábor Bagdy poznatek, že palčivá témata budoucnosti jsou pro všechna hlavní města stejná – a že Vídeň a Budapešť díky dobrým sousedským vztahům mohou nalézt řešení, a také je naleznou.Během zahájení v radničním parku mohli obyvatelé Budapešti díky mobilní verzi "virtuálního dirigenta" z Haus der Musik dirigovat filharmonický orchestr. K tomu získali přehled o nadcházejících aktivitách výročních oslav "WienBeethoven2020". K osvěžení během tohoto horkého letního večera byly servírovány nápoje z ovocného sirupu od "Staud's". Kdo měl chuť na odpočinkovou zábavu, mohl si ve veřejné knihobudce půjčit knihy, nebo také přinést a věnovat vlastní.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
2.7.2019
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Bělehrad 2018

Dny Vídně Bělehrad 2018

"Rozvoj měst v dialogu" – pod tímto heslem probíhaly Dny Vídně v Bělehradě mezi 6. a 8. listopadem 2018. Hlavním bodem programu byly služby veřejného zájmu, aktivní život ve stáří, odpadové hospodářství a výstavba sociálních bytů.Zastupitel Christian Deutsch a náměstek bělehradského starosty Goran Vesič vyzdvihli dobrou spolupráci mezi oběma městy v oblasti optimalizace veřejné správy směrem k občanům a zdůraznili význam výměny informací k otázkám budoucího směřování.Obyvatelé Bělehradu obdrželi malou ochutnávku vídeňské haute couture módy. Na náměstí Dorčol představila módní návrhářka Sabine Karner ze Školy módy Hetzendorf svoji kolekci, kterou předtím uvedla na akci Vienna Fashion Week.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
5.11.2018
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Sarajevo 2018

Dny Vídně Sarajevo 2018

Dny Vídně v Sarajevu naservírovaly pěkně širokou a pestrou paletu akcí: od DJ, přes hasičské auto až k smart city technologiím. Zastupitel Marcus Schober společně se sarajevským náměstkem starosty Ivicou Šaričem zahájili konferenci dne 2. června 2018 v prostorách sarajevské radnice. Heslem těchto Dnů Vídně se stalo "Inovativně do budoucnosti".Vybraná konferenční témata směřovala taktéž do budoucnosti. Mluvilo se o kvalitě života, chytré komunikaci mezi městem a jeho obyvateli a také o nasazení smart technologií při stavbě menších vodních elektráren.Na základě dlouholeté vzájemné spolupráce předal vídeňský hasičský sbor svým sarajevským kolegům vysloužilý požární vůz. Domácí mohli ochutnat zdarma vídeňskou zmrzlinu nebo se pohodlně posadit na plážových lehátkách. K poslechu pak zahrál DJ Febration, vítěz soutěže Rock the island-contest.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
1.7.2018
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Praha 2018

Dny Vídně Praha 2018

Svoji poslední zahraniční cestu směřoval 13. května 2018 vídeňský starosta Michael Häupl do Prahy, kde se v rezidenci rakouského velvyslance setkal s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, aby společně zahájili Dny Vídně v Praze.V následujících dvou konferenčních dnech spolu experti a ostatní důležití odborníci hovořili o tématech, jako jsou městské plánování, veřejný prostor a moderní komunikace ve městě.Pro veřejnost se na Staroměstském náměstí otevřel vídeňský vinný šenk – Heuriger. Vídeňské městské vinice Cobenzl zajistily ochutnávku tradičních pokrmů i původního vídeňského vína. Výtěžek z akce byl věnován nadaci Debra, která pečuje o pacienty s nemocí motýlích křídel.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
12.5.2018
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Záhřeb 2017

Dny Vídně Záhřeb 2017

Dny Vídně v Záhřebu se konaly na začátku adventu mezi 26. a 28. listopadem 2017. Hlavními tématy této akce byly inovativní projekty v oblasti životního prostředí, mobility a smart city.V rámci tématu dvoudenní konference "Chytrá města budoucnosti" se projednávaly smart technologie města Vídně, ale také aspekty sdílené ekonomiky v oblasti turismu, urban mobility a start-upů.Dny Vídně byly zahájeny na náměstí Bana Jelačiča zastupitelem města Vídně Marcusem Schoberem a záhřebskou náměstkyní starosty Jelenou Pavčič-Vukičevičovou. Na náměstí se následně podávalo svařené víno. Zisk z prodeje byl věnován na dobročinné účely spolku "Krijesnica", který se stará o děti s onkologickým onemocněním.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
25.11.2017
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Krakov 2017

Dny Vídně Krakov 2017

Vídeň se setkává s Krakovem. Mezi 3. a 5. dubnem 2017 se střetli vídeňští experti se svými kolegy z Krakova a promluvili společně o tématech, jako jsou například čistota ovzduší a energetický management. Řeč přišla i na hospodářská témata v oblasti smart city a strategií start-upů.První část Dnů Vídně, která nesla název "Inovativní města", zahájili starostové Vídně Michael Häupl a Krakova Jacek Majchrowski. Starosta Häupl při té příležitosti věnoval svému krakovskému protějšku několik kusů kultovních sedaček "Vienas", které návštěvníci mohou znát z vídeňského Museumsquartieru.Hudebním vyvrcholením této události byla party, na které vystoupilo pro radost všech Krakovanů Parov Stellar Trio. Vizuálním hřebem Dnů Vídně pak byly 360-stupňová videa z Vídně, prostřednictvím kterých mohli hosté virtuálně navštívit vídeňský Naschmarkt nebo se projet na horské dráze až ke kluzišti před vídeňskou radnici.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
2.4.2017
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Sofie 2017

Dny Vídně Sofie 2017

Dny Vídně v Sofii se konaly od 11. do 14. února 2017. Do centra dění se dostala témata jako například historické dědictví měst, muzejní management a mobilita.K hlavnímu bodu programu, světovému kulturnímu dědictví, byl zvolen, jako neoficiální začátek akce, vídeňský ples v Sofii. Dny Vídně pak oficiálně zahájili starostka Sofie Jordanka Fandakova a předseda vídeňské městské rady Thomas Reindl.O odpovídající vídeňský šarm se také postaralo velké srdce od vídeňského výrobce sušenek Mannera, ve kterém se pro návštěvníky skrývalo 10.000 Manner sušenek. Víno z vídeňských městských vinic Cobenzl pak hostům dovolilo nahlédnout do kultury města Vídně prostřednictvím vídeňských šenků Heuriger.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
10.2.2017
pfeil
PR-syžet Dny Vídně Lublaň 2016

Dny Vídně Lublaň 2016

Green City Development, budoucnost Lublaně jako hospodářského centra a největší Sacherův dort na světě – to byla hlavní témata Dnů Vídně v Lublani, které se konaly od 19. do 21. září 2016.Město navštívila vídeňská radní pro hospodářskou oblast Renate Brauner, která je uznávanou odbornicí  v této oblasti, a která svou fundovanou expertízou přispěla k užším hospodářským vztahům mezi Lublaní a Vídní – zejména v oblasti strategií podpory podnikání a inovací, start-upů a usídlování mezinárodních firem.Pro obyvatele Lublaně byl ke konci akce připraven kulturně-kulinářský bonbónek zdarma: v centru Lublaně, kde se setkávají tři mosty, připravil mistr cukrář největší Sacherův dort na světě. Každý návštěvník si mohl kousek této vídeňské tradice odnést s sebou.Dny Vídně organizovaly Mezinárodní kanceláře města Vídeň pod svým původním jménem Eurocomm-PR, pod nímž fungovaly do jara 2023.
18.9.2016
pfeil