Podmínky užívání

Podmínky užívání– Omezení odpovědnosti (Disclaimer)

Podmínky internetové stránky www.viennaoffices.cz společnosti WH International Services GmbH - odštěpný závod, Karmelitská 25, 118 00 Praha, dále jen "Vydavatel":

1. Používání obsahu

1.1. Nepoužívejte prosím obsah této internetové stránky, pokud nesouhlasíte s následujícími podmínkami. Používáním našich služeb souhlasíte s podmínkami používání. Následující podmínky si prosím pozorně přečtěte.

2. Autorské právo

2.1. Vlastní obsah Vydavatele, tj. zejména tiskové zprávy, fotografie, loga a videa na těchto stránkách, je chráněn autorským právem. Vydavatel umožňuje bezplatné používání tohoto obsahu pro účely poskytování zpráv, zejména jeho zveřejnění na internetu, kopírování a zpřístupnění třetím stranám pro výše uvedené účely, včetně dílčích a odvozených forem tohoto obsahu. Upozorňujeme, že jakékoli jeho použití musí obsahovat informace o morálním a autorském právu Vydavatele.

2.2. Obsah třetích stran, který Vydavatel nevytvořil, ale který je dostupný nebo obsažený na internetové stránce Vydavatele, smí být používán pouze se souhlasem držitele příslušných práv.

2.3. Jakékoli, byť jen dílčí, použití zdrojového kódu je předmětem autorského práva a licenčních podmínek výrobce a vyžaduje jeho výslovný písemný souhlas.

3. Vyloučení odpovědnosti

3.1. Vydavatel vytváří a edituje obsah dostupný na této internetové stránce v dobré víře dle svého nejlepšího svědomí tak, aby uživatelům poskytoval spolehlivé a aktuální informace. Veškeré informace dostupné prostřednictvím hypertextových odkazů nebo jinými internetovými metodami, které nespadají do oblasti bezprostřední kontroly publikační činnosti Vydavatele, jsou odpovědností příslušného autora. Jakákoli odpovědnost za takové informace či jejich následky na straně Vydavatele se tímto vylučuje.

3.2. Vydavatel konstatuje, že chybám obsahu nelze zcela zabránit. Veškeré informace jsou proto poskytovány bez záruky správnosti. Vydavatel nenese odpovědnost za chyby způsobené konkrétními zdroji nebo jejich editací. Jakákoli odpovědnost za obsah a jeho účinek na straně Vydavatele se tímto vylučuje. Editor zejména nemůže být přímo ani nepřímo odpovědný za jakýkoli přímý či nepřímý důsledek obsahu, způsobený použitím nebo zneužitím informací obsažených na této internetové stránce.

3.3. Vydavatel má právo zasáhnout a odstranit jakýkoli nemorální, neetický, nezákonný nebo škodlivý obsah. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje na veškerý obsah jako např. s vědomím či bez vědomí Vydavatele propojené internetové stránky, otevřená fóra, návštěvní knihy, názory uživatelů, tipy a jiné informace z internetu, které jsou přístupné z této internetové stránky. Publikované názory nemusí vyjadřovat názory Vydavatele.

4. Soudní příslušnost

4.1. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi bude řešit výlučně příslušný soud v České republice.

5. Volba práva

5.1. Smluvní vztah mezi Vydavatelem a uživatelem této internetové stránky se řídí právem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o prodeji zboží a českých mezinárodních kolizních norem.