Zástupci brněnského magistrátu a tepláren na exkurzi ve Vídni

Delegace

Zahraniční kanceláře města Vídně podporují přeshraniční transfer vědomostí v oblasti městské správy a stará se o to, aby se správní experti a ostatní důležité osoby navzájem setkávali. Intenzivní spolupráce uvnitř sítě měst funguje nejlépe při osobním kontaktu.