Naše poslání a naše služby

 

Město budoucnosti. Budoucnost města.

Globalizace a nové komunikační technologie představují pro městské regiony Evropy velkou výzvu, ale zároveň i šanci. Města se stále navzájem přibližují a to přináší řadu výhod: díky kooperaci se můžeme jeden od druhého lecčemu naučit, vyměňovat nápady a společně realizovat projekty. Ve spojování měst ve srdci Evropy má Vídeň jako geografické a historické centrum významnou vedoucí roli. Tato přední pozice je pro nás uznáním i posláním zároveň. Proto chceme, aby se na dialogu podílela i ostatní města, abychom urbánní otázky naší doby zvládli vyřešit společně. Budoucnost města se dá aktivně tvořit jenom společnou a inovativní cestou kupředu.
 

„Vídeň“ slovinsky? „Dunaj“. „Dunaj“ slovensky? „Dunaj“.

Matoucí? S námi ne.
Mezinárodní kanceláře města Vídně podporují zahraniční komunikaci města Vídně v řadě různých komplexních témat. Konkrétní náplň kooperace s městy účastnícími se dialogu najdete na stránce našich zahraničních kanceláří v Bělehradě, Berlíně, Budapešti, Krakově, Lublani, Praze, Sarajevu, Sofii a Záhřebu. Spolupráci s Bratislavou zaštiťuje vídeňská centrála ve spolupráci s místní kontaktní osobou.
 

Milujeme Vídeň. Vídeň žije dialogem.

Jsme flexibilní tým znalkyní a znalců Vídně, dá se říci: insiderky a insideři komunální politiky ve Vídni s dynamickými nápady. Pracujeme pilně a s nadšením na zlepšení kvality života a denně se snažíme, aby se Vídeň v rámci naší sítě měst prosadila především se svými sociálními vymoženostmi: ať se jedná o dostupné bydlení, vyspělý veřejný sociální a zdravotnický systém, sociálně spravedlivá vzdělávací zařízení nebo obecně jako město s nejvyšší kvalitou života na světě.