Vienna Science Days

 

Během Vienna Science Days se setkávají zástupci vídeňské městské správy a měst ze sítě mezinárodních kanceláří města Vídně s renomovanými výzkumníky předních univerzit, aby společně diskutovali o aktuálních výzvách v rozvoji měst. Vienna Science Days se konají dvakrát ročně a skládají se vždy ze Dne vědy, během něhož se setkávají členové univerzit, a ze Dne Vídně pro experty městských správ.

Konference přináší inspirující platformu pro výměnu myšlenek a rozvoj řešení, která přispívají k udržitelnosti a inovacím v urbánních oblastech. Vienna Science Days tím navazují na úspěšnou tradici Dnů Vídně, které propojovaly experty z Vídně a sídelních měst mezinárodních kanceláří od roku 2016.

Další Vienna Science Days se budou konat 30. listopadu a 1. prosince 2023 v Krakově. Hlavními tématy se stanou adaptace na klimatickou změnu, respektující spolupráce v městské samosprávě, zelené smart city/village a umělá inteligence.

Sedící hosté se sluchátky na konferenci

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Vídeň a Sarajevo pokračovaly v dlouholeté spolupráci během dvoudenní konference o aktuálních tématech. Zástupci městských samospráv, kantonu Sarajevo a renomovaných univerzit obou měst diskutovali o soudobých i budoucích výzvách městského rozvoje.
27. - 28.9.2023
pfeil