Vienna Science Days

 

Během Vienna Science Days se setkávají zástupci vídeňské městské správy a měst ze sítě mezinárodních kanceláří města Vídně s renomovanými výzkumníky předních univerzit, aby společně diskutovali o aktuálních výzvách v rozvoji měst. Vienna Science Days se konají dvakrát ročně a skládají se vždy ze Dne vědy, během něhož se setkávají členové univerzit, a ze Dne Vídně pro experty městských správ.

Konference přináší inspirující platformu pro výměnu myšlenek a rozvoj řešení, která přispívají k udržitelnosti a inovacím v urbánních oblastech. Vienna Science Days tím navazují na úspěšnou tradici Dnů Vídně, které propojovaly experty z Vídně a sídelních měst mezinárodních kanceláří od roku 2016.

lidé na konferenci

Vienna Science Days Praha 2024

Vídeň a Praha dlouhodobě spolupracují v řadě oblastí městské samosprávy. Součástí intenzivní výměny se stane i dvoudenní konference Vienna Science Days. Zástupci měst a renomovaných univerzit z obou metropolí budou diskutovat o současných i budoucích výzvách spojených s rozvojem měst. Konference poskytne platformu pro výměnu názorů a diskuzi o možných způsobech, jak podpořit rozvoj inovací a udržitelnost v městském prostoru.
15. - 16.5.2024
pfeil
Řečníci konference na pódiu

Vienna Science Days Krakov 2023

Vienna Science Days, dvoudenní konference k aktuálním tématům, navázala na dlouholetou spolupráci Vídně a Krakova. Zástupci městských samospráv a renomovaných univerzit obou měst diskutovali o současných a budoucích výzvách rozvoje měst.
30.11. - 1.12.2023
pfeil
Sedící hosté se sluchátky na konferenci

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Vídeň a Sarajevo pokračovaly v dlouholeté spolupráci během dvoudenní konference o aktuálních tématech. Zástupci městských samospráv, kantonu Sarajevo a renomovaných univerzit obou měst diskutovali o soudobých i budoucích výzvách městského rozvoje.
27. - 28.9.2023
pfeil