Vídeň sází stromy. Chce být ještě zelenější.

19.5.2020

Vídeň, která byla nedávno zvolena nejzelenějším městem světa, pokračuje v intenzivní výsadbě stromů nyní i v jednotlivých městských částech. Celkem 4 500 nových stromů má město učinit nejen hezčím, ale zajistit i dostatečný stín v horkých letních měsících. Výsadba stromů Vídeň přijde na šest miliónů eur.

O stín a příjemné klima ve městě se ve Vídni v současnosti stará zhruba půl miliónu stromů. Dalších 4 500 stromů má Vídeň, v které zeleň tvoří 53 procent plochy města, učinit nyní ještě zelenější. V 22. městské části bylo zasázeno např. již 600 stromů. Nikdy dříve prý tolik stromů naráz nezasadili. Dalších 200 stromů přitom na výsadbu ještě čeká.

Podle vídeňské radnice jsou investice do zelených plic, jak stromům ve Vídni říkají, nezbytné. Celkem do nových stromů město investovalo šest miliónů eur. Náklady na jeden strom se ovšem v jednotlivých městských částech liší. Zatímco ve vídeňském Donauparku je investice na jeden strom spojená s relativně nízkou částkou 300 euro, mohou se náklady na jeden strom v centru vyšplhat až na stonásobnou cenu, tedy na 30 000 eur. Důvodem tak velkého rozdílu v nákladech je především složitější plánování umístění stromu a zabezpečení jeho dostatečné vláhy. I přes vysoké pořizovací náklady je ale nová výsadba stromů pro Vídeň důležitá a skýtá mnoho výhod. Vedle příjemného stínu v letních měsících odráží zelená barva například i lépe sluneční paprsky, vysvětluje výhody profesor Hubert Hasenauer, rektor z vídeňské zemědělské univerzity.

Důležitý je i správný výběr stromů. Podle profesora Hasenauera se musí brát v úvahu schopnost stromu vypořádat se s jemnými prachovými částicemi či solením. Důležitým faktorem při výběru je i zastřihování stromů, které je nutné, aby nedošlo k narušení síťových rozvodů. Zlomené větve mohou být navíc i bezpečnostním rizikem pro pěší. Ve Vídni proto podle Hasenauera najdeme hlavně lípy, habry, duby, platany, javory, topoly či jilmy.

O dostatečnou vláhu se ve Vídni stará celkem tisíc automatických zařízení, které ale nepokryjí všechny stromy. O zbývající se starají zaměstnanci vídeňských zahrad, kteří stromy ručně zalévají. Pomáhají jim i zavlažovací vaky, které připevňují na mladé stromy. Ty svou kapacitou o velikosti 75 litrů zajišťují dostatečnou vláhu, která se postupně uvolňuje ke kořenům stromu. Takových vaků je ve Vídni aktuálně umístěno 10 850 a Vídeň si je velmi chválí.

Pro Vídeň je zeleň nezbytnou součástí města. Stromy jsou městem chráněny, a to jak ty na veřejných místech, tak i ty na soukromých pozemcích. Strom chráněný podle vídeňského zákona na ochranu stromu může být poražen pouze se souhlasem magistrátu. Zpravidla za každý poražený strom musí být zasazen jeden nový.

(msp)

PDF Vídeň sází stromy. Chce být ještě zelenější.