Vídeň

Vídeň slibuje uhlíkovou neutralitu do 2040

27.1.2022

Do roku 2040 chce Vídeň dosáhnout uhlíkové neutrality. Pomoct jí má přitom tzv. Klimatický jízdní plán, který představili zástupci vídeňské radnice v čele se starostou Michaelem Ludwigem minulý týden. Vídeň v něm sází na investice do alternativních energií, šetrného nakládání s odpady a cirkulární ekonomiky, moderní mobility a inovativního bydlení.

Změny klimatu jsou podle vídeňské radnice jednou z největších výzev současnosti. Aby si Vídeň, která figuruje na předních místech žebříčků měst s nejlepší kvalitou pro život, udržela svou vysokou úroveň i v budoucnosti, chce do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Té má dosáhnout díky speciálnímu Klimatickému jízdnímu plánu a Rámcové strategii Smart Klima City, v které je uvedena stovka opatření, která má Vídni pomoci ambiciózního cíle dosáhnout. Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga byly konkrétní kroky diskutovány nejen s odborníky a vědci, ale i s obyvateli města. I ti totiž ze zlepšení klimatu budou ve Vídni profitovat, slibuje starosta.

Jedenáct oblastí k dosažení neutrality

Jednotlivé kroky město rozčlenilo do celkem jedenácti skupin dle oblastí, kterých se opatření dotýkají.

1.   energie (investice do fotovoltaiky, dálkového vytápění a chlazení)

2.   mobilita (investice do veřejné dopravy, rozvoj sdílených dopravních prostředků, investice do vodíku)

3.   budovy (dotace, instalace fotovoltaiky, udržitelná bytová výstavba)

4.   ekonomika a pracovní trh (klimatický rozpočet, efektivní zacházení s materiály, sdílená ekonomika)

5.   zero waste a cirkulární ekonomika (investice do sítě opraváren, eliminace odpadů)

6.   přizpůsobení se klimatickým změnám (více zeleně, zastiňování)

7.   městská ekologie, životní prostředí a voda (plánování městských částí v kompaktním stavebním stylu a s adekvátní hustotou bydlení)

8.   zdraví a sociální inkluze (posílení zdravotních kompetencí, nová zdravotní střediska v nízkoenergetických budovách)

9.   vzdělání, věda a výzkum (stavba čtvrtí s koncentrací vzdělávacích institucí, stavba nízkoenergetických školních budov)

10. digitalizace (digitální základní práva, rozvoj digitálních oprávnění)

11. participace a kultura (kulturní spoluúčast, občanská participace v rámci projektu Vídeňský klima tým)

Vídeň patří již několik let mezi průkopnická města v ochraně klimatu. Navíc byla jedním z prvních měst na světě, které ve svých plánech zakotvilo komplexní program ochrany klimatu. Díky němu se Vídni podařilo snížit emise CO2 o zhruba 40 procent, což z hlavního města udělalo rakouskou spolkovou zemí s nejnižšími emisemi CO2 na obyvatele.

Tisková zpráva v PDF

(mpo)