Říční zákruta o 180 stuňů řeky Dunaje v údolí zarostlém stromy

Vídeň zve na Evropský týden regionů a měst

21.9.2023

Magistrát města Vídně, který se podílí na řízení makroregionální Strategie EU pro Podunají (EUSDR), zve zájemce k účasti na Evropském týdnu regionů a měst. Ten se bude konat od 9. do 12. října 2023. Každoroční akce probíhající v Bruselu s možností virtuální účasti je jedna z hlavních platforem pro výměnu zkušeností v evropské politice soudržnosti.

Evropský týden regionů a měst známý také jako #EURegionsWeek se letos uskuteční od 9. do 12. října 2023 a hlavním dějištěm ústředních akcí opět bude Brusel. V loňském roce proběhlo v rámci týdne 272 setkání, kterých se zúčastnilo kolem 20 000 účastníků. Ti měli možnost sdílet znalosti a nápady a společně řešit problémy. Dialog mezi tvůrci politik a odborníky přispívá ke vzniku inovativních řešení a zlepšování každodenní politiky soudržnosti EU. Díky setkáním se také daří vytvářet nová nebo upevňovat stávající propojení mezi regiony a městy.

Magistrát města Vídně, který se podílí na řízení makroregionální Strategie EU pro Podunají neboli Podunajské strategie, proto zve všechny zainteresované osoby k účasti, a to zejména na následujících akcích:

EU cities and regions: Attractiveness through talent competition and civic engagement
Úterý 10. října 2023, 14:30 – 16:00
Na čtyřech evropských příkladech bude poukázáno na to, jak mohou občané spolupracovat v rámci chytrých komunit, aby zvýšili atraktivitu regionů a posílili jejich schopnost udržet si talenty.

Working together for a healthy Europe by Enhancing Cross-Border Collaboration and Digitalisation
Čtvrtek 12. října 2023, 11:30 – 12:30
Zajištění kvalitní zdravotní péče je v době přetížených zdravotnických systémů a nedostatku personálu stále větší výzvou. Přeshraniční spolupráce a digitalizace pomohou v celé Evropě vybudovat systém zdravotní péče, který bude více zaměřen na pacienty. Na tomto zasedání budou představeny dva praktické příklady, jeden z nich z Dolního Rakouska. Diskutována bude potřeba právního rámce pro správní spolupráci, technické vybavení a sociokulturní výzvy.

Další informace k tzv. Smart Communities a přeshraniční zdravotní péči v rámci Evropského týdne regionů a měst nabízí webová stránka Driving Change: Exploring Smart Communities and Cross-border Healthcare at EURegionsWeek.

Vídeňský magistrát si dále dovoluje upozornit na výroční akce v příslušné předsednické zemi EUSDR (tentokrát ve Slovinsku), které rovněž spolupořádá Vídní spoluspravovaná Mikroregionální evropská strategie EUSDR-PA10. Akce jsou otevřeny všem zájemcům. Jedná se o:

10th Danube Participation Day
Pondělí, 23. října 2023, 9:30 – 16:30

12th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region - PA 10
Úterý a středa, 24. a 25. října 2023, celodenně

Následující předsednictví Podunajské strategie EU od listopadu 2023 do prosince 2024 přebírá Rakousko, další akce by se proto měly konat ve Vídni.

 

Kontakt: Město Vídeň | Ředitelství magistrátu – odbor pro stavby a inženýrství
Ing. Michal Polak
A - 1082 Wien, Rathaus
+43 1 4000-82706
www.wien.gv.at/kontakte/md-bd

 

Zpráva v PDF
(ml)