Pro média

Vítejte na fotostránkách. Zde přístupný obrazový materiál je možno použít pro novinářské a zpravodajské účely za podmínky, že k nim uvedete úplné údaje včetně copyrightu. Materiál nesmí ale být upravován a použit pro jiné účely. Komerční použití je zakázáno nebo je k němu potřeba souhlasu majitele práv. Více informací naleznete v našich uživatelských podmínkách.