Radionica "Sanacija zgrada s fokusom na zaštitu spomenika"

14. - 15.6.2023

U sklopu inicijative "Riješimo se plina" (Raus aus Gas) Grad Beč teži ka uspostavljanju nove vrste snabdijevanja toplotnom energijom. U isto vrijeme, Sarajevo se trudi unaprijediti energetsku efikasnost javnih građevina, te podržati građane u uvođenju toplotne izolacije. Posebno za građevine koje su pod kulturno-historijskom zaštitom nije jednostavno pronaći najbolja rješenja, uzimajući u obzir klimatsku neutralnost i troškove. Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo su prepoznali Beč kao odličan primjer za sanaciju kulturno-historijskih građevina, koje bi dovele i do višeg nivoa energetske efikasnosti ovih građevina.  
 

Od 14. do 15. juna 2023. godine u Sarajevu je održana radionica Sanacija zgrada sa fokusom na zaštitu spomenika - Iskustva iz Beča. Grupa eksperata iz Beča je predvođena firmom Urban Innovation Vienna, čija je šefica odjela za energiju, Waltraud Schmid, pojasnila subvencije, nagrade i savjetovanje o energetskoj efikasnosti Grada Beča. Osim toga se govorilo i o smjernicama i popratnim mjerama sanacije građevina pod zaštitom, kako i o smjernicama za administraciju i dozvole. Cilj radionice je bila razmjena i produktivna diskusija između bečkih i sarajevskih stručnjaka, sa fokusom na historijske građevine, održivo saniranje, ali i mjere predostrožnosti.

Praktični primjeri iz Beča

Kako u Sarajevu tako i Beču nije dozvoljeno praviti promjene na historijskim građevinama bez saradnje sa vladom, na radionici su se pridružili austrijski Zavod za kulturno-historijsko naslijeđe i bosansko-hercegovačka Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Podvukli su važnost energetske efikasnosti i očuvanja spomenika, te su predstavljene mjere za povećanje energetske efikasnosti kroz zasjenjivanje, solarnu energiju i ozelenjavanje fasada. Ova tema je za Sarajlije bila izrazito zanimljiva jer u Bosni i Hercegovini za ovakvo nešto još ne postoje zakonske smjernice. Na primjerima u bečkim ulicama Kaiserstraße, Zwölfergasse, Kauergasse i Mariahilfer Straße je austrijski Zavod za zaštitu spomenika pokazao implementaciju njihovih smjernica za sanaciju.
 

Održiva rješenja

Također se razgovaralo i o tehničkim mogućnostima za hlađenje, grijanje i ventilaciju prostora sa fokusom na uštedu energije u historijskim građevinama i muzejima. Građevina Ottoa Wagnera je služila kao primjer za održivo hlađenje, sa apelom da se za grijanje i hlađenje prostora koriste prirodni resursi umjesto mašina. Radionica je završena obilaskom građevina od dvije visokoškolske ustanove koje su služile kao primjer postmoderne arhitekture kojima je potrebna toplotna izolacija.

Želja za daljom saradnjom

Svih 21 učesnika i učesnica iz Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Kantonalnog ministarstva građenja i zaštite okoliša, predstavnici skupštine Kantona Sarajevo i Općine Centar te Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline izrazili su želju za nastavkom saradnje i razmjene – posebno o specifičnim mjerama sanacije kulturno-historijskih građevina, povećanjem njihove energetske efikasnosti, te smjernicama za projektnu dokumentaciju sanacija. Svi učesnici su se složili, da na nivou vlasti ne postoji slična razmjena i da će Beč služiti kao pravi primjer za toplotnu sanaciju građevina pod kulturno-historijskom zaštitom.

Više informacija

Urban Innovation Vienna (engleski jezik)