Събития

 • София
 • България
 • Архив

26.4.2023

Конференция на европейските градове "Общината като работодател"
pfeil
 • Виена
 • Австрия
 • Архив

4.5.2021

Дискусия за умния град Smart City Summit
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

27.2.2020

Обществен разговор "Щастието на нацията"
pfeil
 • Виена
 • Австрия
 • Архив

24.10.2019

Координация на сигурността
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

18.6.2019

Европейска конференция за цифровото бъдеще на градовете
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

22.2.2019

Творческите индустрии като генератор на растеж в съвременния град
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

21.2.2019

"Инвестиции в умните градове" Виена и София
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

23.10.2018

Работилница със специалисти по комуникациите в общините
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

25.6.2018

Виена насърчава установяването на чуждестранния бизнес
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

20.6.2018

Съвременният град и оживяването му чрез култура
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

6.6.2018

Глобална, умна, превъзходна: Виена през лятото
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

29.11.2016

CapaCity – Urban Competences
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

22.11.2016

Кръгла маса: Социално жилищно строителство
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

17.11.2016

8th Global Peter Drucker Forum
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

15.6.2016

GEN SUMMIT 2016 ВЪВ ВИЕНА
pfeil
 • София
 • България
 • Архив

12.5.2016

Виена откри новото си представителство в София
pfeil