Vienna Science Days Sarajevo 2023

27. - 28.9.2023

Beč i Sarajevo su nastavili dugogodišnju saradnju kroz dvodnevnu konferenciju o aktuelnim temama. Predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i renomiranih univerziteta oba grada su razgovarali o trenutnim i budućim izazovima urbanog razvoja.

Dani konferencije su otvorili platformu za razmjenu ideja i rješenja za promociju održivosti i inovacija u urbanim sredinama. Prvi "Dan nauke" bio je posvećen temama "Zelena energija" i "Održiva urbana poljoprivreda" sa vodećim predstavnicima univerziteta, visokih škola, istraživačkih instituta i startupa. Na "Danu Beča" smo se fokusiarli na razmjenu najboljih praksi na administrativnom nivou, uključujući panele "Transparentna uprava" i "Javnim prevozom do klimatske neutralnosti". O ovim dvjema temama panelisti su mogli diskutovati na kratkim sesijama u nastavku konferencije.

Video

Program

1. Dan, 27. septembar, "Dan nauke" 14.00 – 17.00 sati

Swissôtel Sarajevo

U saradnji sa bečkim i sarajevskim univerzitetima i fakultetima

Ciljna grupa: javnost, službenici Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i njihovih organizacija, predavači/ce, univerziteti, studenti/ce, učenici/ce završnih godina, naučnici/ce, startupi, novinari/ke

Pozdravni govor - moderatorka Una Bejtović, predstavljanje dnevnog programa, tehničkih pojedinosti i anketa

Pozdravni govor - Tijana Purgić, šef Ureda Grada Beča u Sarajevu

Otvorenje konferencije - Stefan Sauermann, prorektor i šef odsjeka za Master Medical Engineering & eHealth na FH Technikum Wien

Otvorenje konferencije - Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu

Otvorenje konferencije - Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Otvorenje konferencije - Martin Pospischill, član senata, voditelj Magistratskog odjela 27 - Evropski poslovi

1. Panel "Zelena energija"

Daniel Bell, FH Technikum Wien

Stefan Sauermann, FH Technikum Wien, Master Medical Engineering & eHealth 

Haris Lulić, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Almir Bečarević, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Sanela Klarić, Skupština Kantona Sarajevo, Green Building Council, International Burch University

Pitanja iz publike kroz chat/anketu ili uživo

Pauza

2. Panel "Urbana poljoprivreda"

Kerstin Krellenberg, Urban Studies na Univerzitetu u Beču

Eva Erhart, direktorica Instituta Bio Forschung Austria

Aleksandra Nikolić, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Amila Pilav-Velić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Vedad Vajzović, socijalno preduzeće Greens d.o.o.

Pitanja iz publike kroz chat/anketu ili uživo

Predstavljanje studijskog programa FH Campusa Wien "International Relations and Urban policy" (IRUP), Johannes Maerk/FH Campus

Predstavljanje završnog rada na programu "International Relations and Urban policy", Azra Šišman/Grad Sarajevo

Zaključci dana od strane moderatorke (maksimalno 10 minuta)

2. Dan, 28. septembar, "Dan Beča" 09.00 – 12.30 sati

Pozdravni govor -  moderatorka Una Bejtović, predstavljanje dnevnog programa, tehničkih pojedinosti i anketa

Pozdravni govor - Tijana Purgić, šef Ureda Grada Beča u Sarajevu

Otvorenje konferencije - Samir Avidć, zamjenik gradonačelnice Grada Sarajeva

Otvorenje konferencije - Martin Pospischill, član senata, voditelj Magistratskog odjela 27 - Evropski poslovi

Prva tema "Transparentna uprava"

                           o   Monika Stumpf-Fekete, Direkcija magistrata za izgradnju i tehniku, referat Participacija građana

                           o   Mila Eminović, Gradsko vijeće, Grad Sarajevo

Pauza

Druga tema "Javnim prevozom do klimatske neutralnosti"

                             o   Nils Peters, Direkcija magistrata za izgradnju i tehniku, referat Planiranje u saobraćaju i mobilnost, smart city strategija

                             o   Emir Hota, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata

Paralelne breakout sesije

Zaključci od strane moderatorke i prezentiranje rezultata diskusija

Završni govor šefa Ureda Grada Beča u Sarajevu, Tijane Purgić 

Govornici

© Stadt Sarajevo

Jasmin Ademović

Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koji je prije mandata bio posvećen sportu, započevši sa sportskom stipendijom na Državnom univerzitetu Austin Peay u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je diplomirao na odjelu za poslovnu administraciju i marketing. Pored svog privatnog poslovanja, također je bio uključen u Teniski savez Bosne i Hercegovine, kao trener u APSU Teniskoj akademiji i kao član Organizacionog komiteta Zimskog Olimpijskog festivala EYOF.

© Klix.ba/D.S.

Samir Avdić

Na funkciju zamjenika gradonačelnice imenovan je u julu 2023. godine. U sazivu Vlade Kantona Sarajevo, u periodu od januara 2021. do marta 2023. godine obavljao je funkciju ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo. Obavljao je funkciju sportskog direktora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nastupao je za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, bio učesnik prvenstva Evrope 1993. i 1997. godine i bio kapiten. 

© Vlada Kantona Sarajevo

Almir Bečarević

Od marta 2023. godine obnaša funkciju ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona Sarajevo. Prije toga je 20 godina radio u privrednom društvu za proizvodnju i transport gasa BH-Gas na pozicijama savjetnika Uprave, direktora kompanije i direktora pravnog sektora. Kao član različitih radnih grupa na državnom nivou, učestvovao je u izradi nekoliko zakona o gasu i cjevovodnom transportu.

© Daniel Bell

Daniel Bell

Daniel Bell je od 2019. godine viši predavač/istraživač na FH-Technikum Wien; voditelj istraživačkog fokusa obnovljivih energetskih sistema i voditelj kompetencijskog područja otpornih energetskih sistema za istraživanje društvenih i ekoloških aspekata urbanih mjera prilagodbe klimi. Trenutno naglasak na sadržajnoj i metodološkoj razradi društvenih znanstvenih metoda u kontekstu aktivnog uključivanja korisnika u procese planiranja i evaluacije s ciljem poboljšanja kvalitete života, korisničke udobnosti i održivosti.

Daniel Bell: Zgrade i naselja spremni za klimatske promjene (PDF)

© Dušanka Bošković

Dušanka Bošković

Dušanka Bošković je prorektorica za kvalitet na Univerzitetu u Sarajevu i vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu. Njena istraživačka interesovanja i nastava su usmjereni na softversko inženjerstvo u biomedicinskim i kognitivnim domenima. Visoko je motivirana za istraživanja različitih problemskih domena  i posvećena postizanju visokog korisničkog iskustva u rješenjima koja se implementiraju. Angažovana je na promoviranju saradnje multidisciplinarnih timova i izgradnje naučnih i stručnih mreža.

© Mila Eminović

Mila Eminović

Mila Eminović je u diplomirala je i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored toga, kao stipendista EBRD-a završila je i Master- International Public Procurement Management na zajedničkom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Tor Vergata Univerziteta u Rimu. Pored radnog iskustva u Gradu Sarajevu na rukovodećim pozicijama, radila je na na Sudu BiH, notarskom uredu, nevladinim organizacijima, Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, a i akreditovani je trener iz oblasti imovinskih odnosa Agencije za državnu službu FBiH te vanjski konsultant pri Misiji OSCE-a u BiH. Trenutno je na poziciji sekretara Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Mila Eminović: Transparentna uprava (PDF)

© Votava

Eva Erhart

Dr. Eva Erhart, rođena 1968. godine, studirala je biologiju na Univerzitetu u Beču. Od 1995. godine radila je kao naučnica na L. Boltzmann Institutu za biološku poljoprivredu i primenjenu ekologiju, poslije u Bio Forschung Austria, a od 2019. godine radi za Grad Beč. Osim biološke poljoprivrede, njeni posebni interesni domeni obuhvataju primenu komposta, kvalitet komposta, kao i dinamiku humusa i hranljivih materija u zemljištu. Od 2022. godine, Dr. Eva Erhart je direktoica neprofitnog istraživačkog instituta Bio Forschung Austria.

© GIZ

Emir Hota

Emir Hota je pomoćnik ministra u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo sa 20 godina iskustva u oblasti saobraćaja. Nadležan je za sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata. Bio je projekt menadžer velikog broja projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB, WB) u oblasti izgradnje puteva, infrastrukture javnog prevoza, nabavke ekološko prihvatljivih vozila za javni prevoz i ITS projekata. Vodio je tim za izradu prvog Plana održive urbane mobilnosti Sarajeva za period 2019-2025.

Emir Hota: Javnim prevozom do klimatske neutralnosti (PDF)

© Imrana Kapetanović

Sanela Klarić

Stručnjakinja za integraciju u EU u područjima održivog razvoja, cirkularne ekonomije, ruralnog razvoja, okoliša, energetske učinkovitosti, održive gradnje i infrastrukture, te prirodnih materijala. Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo u mandatu 2022-2026. Trenutno je vanredna profesorica na Arhitektonskom odjelu Međunarodnog univerziteta Burch, na teme dizajna arhitekture pojedinačnih kuća, održive arhitekture, energetski efikasne arhitekture, održive izgradnje sportskih objekata i infrastrukture, prirodnih materijala i zelenih gradova.

© Universität Wien/Daniel Dutkowski

Kerstin Krellenberg

Od 2020. godine je profesorica Urbanističkih studija na Institutu za geografiju i istraživanje regija na Univerzitetu u Beču. Njen istraživački rad fokusira se na transformacije održivosti u gradovima, kao i na analizu urbanih vulnerabiliteta. U saradnji sa gradskim upravama, kompanijama i civilnim društvom, aktivno učestvuje u nacionalnim i međunarodnim projektima kako bi razvijala kreativna i produktivna rešenja za održive urbane zajednice. Trenutno je članica Stručnog savjeta za urbanizam i oblikovanje grada Beča, kao i glavna autorka drugog Austrijskog izveštaja o stanju klimatskih promena (AAR2).

Kerstin Krellenberg: Urbana poljoprivreda u kontekstu transformacija urbane održivosti (PDF)

© Photo Art

Haris Lulić

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ekspert iz oblasti energetike, racionalnog korištenja energije i povećanja energetske efikasnosti. Projektant sistema grijanja i klimatizacije, sistema daljinskog grijanja i obnovljivih izvora energije. Učesnik u izradi brojnih naučnih i stručnih projekata, kao i izradi strateških dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine.

© Johannes Maerk

Johannes Maerk

Johannes Maerk – Doktorirao političku filozofiju (Univerzitet Innsbruck) i postdoktorske studije na Nacionalnom autonomnom univerzitetu Meksika (UNAM). Voditelj kursa master programa na engleskom jeziku "Međunarodni odnosi i urbana politika" na Visokoj školi bečkog kampusa (FH Campus Wien). Njegov glavni fokus istraživanja su međunarodni odnosi, epistemologija humanističkih nauka, komparativna politika, neoliberalizam i Crveni Beč. Objavio je pet knjiga o temama koje se odnose na njegovo istraživanje, kao i brojne članke u akademskim časopisima.

Johannes Maerk: Međunarodni odnosi i urbana politika Diplomski studij (PDF)

© Aleksandra Nikolić

Aleksandra Nikolić

Aleksandra Nikolić, redovna profesorica na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, više od trideset godina predano radi na jačanju kako potencijala za inoviranje u agrobiznisu, tako i na projektima ruralnog razvoja u BiH i regionu. Vodila je regionalnu radionicu posvećenu digitalnoj transformaciji agrobiznisa Zapadnog Balkana, a u formi diskusija o načinu implementacije sofisticiranih javnih politika pod nazivom S3 pristup (Smart Specialisation Strategy).  

© C. Bindig

Nils Peters

Nils Peters radi u odjelu Grada Beča za urbanizam na implementaciji ciljeva Smart Klima City u području mobilnosti.

Nils Peters: Održivi saobraćaj prilagođen gradu (PDF)

© Almedin & Azra Mešić

Amila Pilav-Velić

Amila Pilav-Velić je prodekan za naučno-istraživački rad i projekte, kao i redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Završila je postdoktorsko istraživanje na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, na Katedri za menadžment inovacija. Njeni glavni istraživački interesi su inovacijski ekosistemi, digitalna i energetska tranzicija. Ona je osnivačica i generalna direktorica najveće regionalne konferencije o inovacijama - Sarajevo Innovation Summit.

© Stadt Wien/PID

Martin Pospischill

Martin Pospischill je stručnjak za evropsko pravo i usluge komunalne opskrbe. Od 1998. do 2001. godine radio je kao pravni savjetnik u Uredu Grada Beča u Briselu, a od 2001. do 2003. godine radio je u Uredu za ustavna pitanja. Od 2003. godine radi u Magistratskom odjelu za evropske poslove Grada Beča (MA 27), a od 2007. godine obnaša funkciju šefa odjela. Od 2013. godine, Martin Pospischill je također predsjednik radne grupe EU Urban Agenda unutar okvira Eurocities-a.

© KDZ

Thomas Prorok

Thomas Prorok je generalni direktor KDZ centra za administrativna istraživanja. Više od 20 godina radio je u oblastima reforme, upravljanja i kvaliteta javne uprave kao i decentralizacije, lokalne uprave i EU integracija. 
Thomas je vodeći evropski stručnjak za CAF-Common Assessment Framework, evropski sistem za kvalitet i dobro upravljanje u javnom sektoru. Studirao je evropsko pravo i magistrirao političke nauke na Univerzitetu u Beču. Autor je i urednik brojnih publikacija o lokalnoj samoupravi, reformi javne uprave i evropskim integracijama. Od 2015. godine vodi program BACID (www.bacid.eu) za izgradnju administrativnih kapaciteta na Zapadnom Balkanu i Dunavskom regionu. ​​​​​

Thomas Prorok: BACID III – Javno upravljanje u gradovima (PDF)

© Felixfoto/Felix Büchele

Stefan Sauermann

Stefan Sauermann je prorektor i šef katedre za Medical Engineering & eHealth na FH-Technikum Wien. U okviru istraživačkog fokusa Data-Driven, Smart & Secure Systems, sudjeluje u brojnim istraživačkim projektima u Austriji i EU. Njegova istraživanja i razvojni naglasci su elektronsko zdravstvo i interoperabilnost. Aktivno sudjeluje u međunarodnom standardiziranju u okviru HL7, IHE i IEEE, te značajno doprinosi preporukama za IT standarde u zdravstvu.​​

© Haris Karamehmedović

Azra Šišman

Azra Šišman je 2015. godine diplomirala je Arapski jezik i knjizevnost na Filozofskom fakultetu UNSA. 2016. godine postaje dio tima Gradske uprave Grada Sarajeva u Odjeljenju za međunarodnu saradnju. Tokom proteklih godina učestvovala je u brojnim projektima Grada Sarajeva i radila na unapređenju veza Grada Sarajeva sa brojnim medjunarodnim partnerima. 2021. godine upisuje Master studij na Univerzitetu primjenjenih nauka FH Campus Wien na posebnom programu studija namijenjenog usavršavanju državnih službenika organiziranog na inicijativu Grada Beča. Trenutno privodi studij kraju i radi na izradi master teze.

Azra Šišman: Iskustva sa stuija "Međunarodni odnosi i urbana politika" (PDF)

© Stumpf-Fekete

Monika Stumpf-Fekete

Monika Stumpf-Fekete je sociolog i zadužena je za strateška pitanja učešća građana. Njena glavna uloga je izgradnja kompetencija, savjetovanje i umrežavanje onih koji su odgovorni za participaciju u cilju održivog razvoja grada. 

Monika Stumpf-Fekete: Jačanje gradova kroz transparentnost, učešće i digitalizaciju (PDF)

© Greens/Agdal Nuhanović

Vedad Vajzović

Vedad Vajzović, osnivač i direktor Greens d.o.o., prepoznatljivog brenda urbane organske poljoprivredne proizvodnje.  Iskusan i uspješan poslovni lider i filantrop sa više od 20 godina iskustva, posjeduje širok spektar znanja i vještina koje je stavio u funkciju rasta i razvoja ove posleovne ideje. Pored Greens-a aktivno je angažovan na socio-ekonomskoj integraciji osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih grupa kroz rad Udruge ProReha u kojoj obavlja funkciju predsjednika posljednjih 8 godina.

Partneri

  ​ Logo des Kantons Sarajevo                  Logo der Stadt Sarajevo              

Universität Sarajevo

Greens d.o.o.

FH Campus Wien

FH Technikum Wien

Universität Wien

Bioforschung Austria