Naša misija i usluge

 

Grad budućnosti. Budućnost grada.

Globalizacija i nove komunikacione tehnologije su za gradske regije Evrope veliki izazov, ali i prilika. Gradovi su sve bliži jedni drugima što stvara mnoge prednosti: kroz saradnju jedni od drugih mogu da uče, razmenjuju ideje i zajedno realizuju projekte. U umrežavanju gradova u srcu Evrope, Beč kao geografski i istorijski centar ima značajnu ulogu vođe. Ta vodeća pozicija je za nas istovremeno i priznanje i misija. Zbog toga želimo da i drugi gradovi učestvuju u tome da gradska pitanja našeg doba zajedno rešavamo. Jer se budućnost gradova samo zajedničkim, inovativnim pogledom napred može aktivno graditi.

"Beč" na slovenačkom? "Dunaj". "Dunav" na slovačkom? "Dunaj".

Zbunjujuće? Ne, uz nas.
Međunarodne kancelarije potpomažu komunikaciju Grada Beča sa inostranstvom u vezi sa mnogim drugim složenim temama. Odgovarajući obim saradnje sa našim gradovima u dijalogu možete pronaći na stranicama naših kancelarija u inostranstvu u Beogradu, BerlinuBudimpešti, Krakovu, Ljubljani, Pragu, Sarajevu, Sofiji i Zagrebu. Saradnja sa Bratislavom odvija se iz Beča uz podršku jedne saradnice na licu mesta. 

Mi volimo Beč. Beč podržava dijalog.

Mi smo fleksibilan tim poznavalaca komunalno-političkih dešavanja u Beču sa mladim dinamičnim idejama. Mi radimo sa entuzijazmom i željom da se kvalitet života poboljša za sve i nastojimo svakodnevno da Grad Beč u našoj mreži gradova pozicioniramo pre svega u oblasti socijalnih dostignuća: povoljan stambeni prostor, visoko-kvalitativan javni socijalni i zdravstveni sistem, obrazovne ustanove dostupne svima ili uopšteno kao grad sa najboljim kvalitetom života na svetu.