Мисия и услуги

 

Град на бъдещето. Бъдеще за града.

Глобализацията и новите комуникационни технологии са голямо предизвикателство за градските региони в Европа, но в същото време и шанс за развитие. Градовете се сближават все повече и това създава много предимства: чрез сътрудничество те могат да се учат един от друг, да обменят идеи и да реализират съвместни проекти. Затова Виена като град в географския и исторически център на Европа има водеща роля при създаването на контакти между градовете в сърцето на Европа. Тази водеща позиция означава за нас и признание, и задължение. Затова нашата цел е да приобщим и други градове, за да може заедно да се справим с актуалните градски предизвикателства. Защото само чрез съвместен и иновационен поглед напред можем активно да градим бъдещето на градовете си.       

"Виена" на словенски? "Dunaj". "Дунав" на словашки? "Dunaj".

Объркващо? Не и за нас!
Международните офиси на Община Виена подпомагат международната дейност на общината в сферата на многобройни комплексни теми. Обемът на сътрудничество с нашите партньорски градове може да откриете на сайта на бюрата ни за международни връзки в Белград, БерлинБудапеща, Загреб, Краков, Любляна, Прага, Сараево и София. Сътрудничеството с Братислава се осъществява от Виена с помощта на една сътрудничка на място в Братислава.

Ние обичаме Виена. Диалогът е начин на живот за Виена.

Ние сме гъвкав екип и познаваме Виена много добре. Като  общинска фирма ние имаме отлични контакти с общината. Работим с ум и сърце за по-добро качество на живота за всички и се стараем да представим Община Виена в мрежата ни от партньорски градове преди всичко със социалните ѝ придобивки: достъпни жилища, развита обществена социална система и здравеопазване, социалносправедливи образователни институции. А всичко това я прави и най-добрият град за живеене в света.