Impresum

WH International Services GmbH - Grad Beč | Međunarodne kancelarije – Beograd


Balkanska 2/3302
11000 Beograd, Srbija
T +381 11 205 51 16
belgrade@viennaoffices.rs

Agencija za privredne registre MB: 29022496
PIB: 109341017

WH International Services GmbH - preduzeće Wien Holdinga


Renngasse 5/ Top 4
1010 Beč
Austrija
T + 43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Rukovodstvo:
mr Markus Pöllhuber
Sanja Drazic

Poreski broj: ATU60868804
Matični broj: 202457g
Nadležni sud: Privredni sud u Beču
Sedište firme: 1010 Beč
Nadzorni organ vlasti: Trgovinski organ za 1. opštinu
Komorska nadležnost: Privredna komora Austrije za Beč
Trgovinska regulativa: Trgovinski pravilnik, više na adresi: www.ris.bka.gv.at/bundesrecht
Delatnost preduzeća: odnosi s javnošću i medijsko savetovanje

Izjava o osnovnoj delatnosti medija:
Naša internet stranica na raspolaganju je zainteresovanoj javnosti radi informisanja. Objavljeni sadržaji tiču se pre svega tema u vezi sa Gradom Bečom kao i aktivnosti i manifestacija u organizaciji mreže WH International Services GmbH. Osim toga internet stranica stavlja na raspolaganje predstavnicima medija samostalno kreirane sadržaje u cilju izveštavanja. Molimo Vas da u vezi s tim obratite pažnju na naše uslove korišćenja. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaje linkova koji vode ka drugim stranicama. Za informacije koje su sadržane na tim stranicama odgovorni su vlasnici tih stranica.

Samostalni član društva:
WH Media

Dizajn, tehnička realizacija i redakcija:
WH-Interactive

Potrošači imaju mogućnost upućivanja pritužbi onlajn platformi Evropske unije za rešavanje sporova: https://ec.europa.eu/odr. Sve relevantne pritužbe možete uputiti i na gore navedenu adresu elektronske pošte.