Odredbe o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Zaštita Vaših ličnih podataka je od posebnog značaja za nas. Stoga Vaše podatke obrađujemo isključivo na osnovu zakonskih odredbi (GDPR). U nastavku želimo da Vas informišemo o obradi Vaših podataka u okviru ove internet stranice i naših aktivnosti kao i Vašim pravima i potraživanjima koja su utvrđena Odredbama o zaštiti podataka.

Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH
Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH po nalogu MA 27
Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH po nalogu Privredne agencije Beča

Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH

Obim

Mi Vaše podatke prikupljamo, koristimo i čuvamo u osnovi samo ukoliko je to neophodno za postavljanje funkcionalne internet stranice i pružanja naših usluga. Vaše podatke obrađujemo samo u svrhu onoga zbog čega se i prikupljaju i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni ta svrha. Automatizovano donošenje odluka se ne dešava, ne bavimo se profilisanjem. Vaši podaci se, sa izuzetkom dole navedenih slučajeva, neće prosleđivati trećim licima niti trećim državama ili međunarodnim organizacijama.

Podaci za koje Vas molimo potrebni su nam za pružanje naših usluga u okviru ugovornog odnosa sa Vama ili za isporuku biltena i drugih informativnih proizvoda. Ukoliko ne dostavite te podatke, ne možemo pružiti uslugu za koju smo se obavezali.

Pravni osnov

Pribavljanje i obrada Vaših ličnih podataka obavlja se isključivo na osnovu zakonskih odredbi (GDPR). Ukoliko od predmetne osobe dobijemo odobrenje za obradu podataka, to se vrši u skladu sa članom 6. stav 1. slovo (a) GDPR-a (saglasnost). Postoji li između predmetne osobe i WH International Services GmbH ugovorni odnos ili treba preduzeti predugovorne mere, oslanjamo se na član 6. stav 1. slovo (b) GDPR-a (Ispunjenje ugovora i predugovorne mere). Ukoliko smo na osnovu neke zakonske odredbe u obavezi da obradimo Vaše podatke, to ćemo učiniti na osnovu člana 6. stava 1. slova (c) GDPR-a. Ukoliko je obrada podataka neophodna u cilju čuvanja opravdanog interesa WH International Services GmbH, to činimo na osnovu člana 6. stava 1. slova (f) GDPR-a, samo ako se neopravdani interesi predmetne osobe tome protive ili bi se nesrazmerno zadiralo u osnovna prava i prava osnovnih sloboda iste.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

Kao osoba čiji se podaci obrađuju pripada Vam niz prava u vezi sa Vašim ličnim podacima. Prema članu 15. GDPR-a imate pravo na informaciju da smo sačuvali Vaše podatke, prema članu 16. GDPR-a na ispravku netačnih podataka, prema članu 17. imate pravo na brisanje i prema članu 18. pravo na ograničenje obrade podataka. Osim toga, na osnovu člana 21. GDPR-a, imate u svakom trenutku pravo da podnesete prigovor obradu podataka koju smo sproveli.

Ukoliko na osnovu saglasnosti obrađujemo Vaše podatke možete ih u svakom trenutku opozvati, bez da se time dotiče pravosnažnost, do trenutka opoziva, na osnovu saglasnosti sprovedene obrade podataka.

Ukoliko smatrate da Vaša prava u pogledu zaštite podataka nisu ili nisu dovoljno ispoštovana možete se žaliti kod nadležne institucije. U Austriji je to Kancelarija za zaštitu podataka:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Beč
T +43 1 52 152-0  
E dsb@dsb.gv.at 

Pojedinačni procesi obrade podataka

U okviru pojedinačnih procesa obrade podataka WH International Services GmbH ima različite uloge (kao odgovorno lice, kao lice koje obrađuje nalog ili kao lice sa zajedničkom odgovornošću). Za sledeće procese obrade podataka odgovorno lice u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) je

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Beč

Koje zastupaju mr Markus Pöllhuber i Sanja Drazic
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Lice zaduženo za zaštitu podataka je mr Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)
dsgvo@viennaoffices.at

1. Obrada podataka u svrhu sopstvenog marketinga

Ukoliko ste Vi sa nama stupili u poslovni odnos, mi dopuštamo sebi da Vam putem pošte ili mejla šaljemo isporuke o sličnim proizvodima i uslugama ili uputimo čestitke određenim povodom (na primer za Božić). To obavljamo na osnovu našeg opravdanog interesa prema članu 6. stav 1. slovo (f) GDPR-a u smislu iniciranja poslovanja odnosno sopstvenih usluga i negovanja postojećih poslovnih odnosa. Vi možete u svakom trenutku da osporite obradu podataka.

Vaši podaci će po završetku poslovnog odnosa i isteka zakonskog roka za čuvanje podataka biti izbrisani iz poreskog i kompanijskog prava.

2. Pravljenje fotografija, tonskih i video zapisa u okviru manifestacija i poseta delegacija

U okviru manifestacija može se dogoditi da napravimo fotografske, tonske i video zapise osoba koje učestvuju na događaju. To radimo u cilju dokumentovanja i predstavljanja naših aktivnosti. Zapisi se koriste na našoj internet stranici (www.viennaoffices.at), našim kanalima društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kao i u štampanim medijima (brošurama, fajlovima i sl.). Pravni osnov za to je naš opravdani interes da se bavimo radom s javnošću i predstavljanjem naših aktivnosti da bi povećali stepen poznatosti prema članu 6. stav 1. slovo (f) GDPR-a u vezi sa članovima 12. i 13. Zakona o zaštiti podataka (DSG).

Vi u svakom trenutku imate pravo da opozovete obradu vaših podataka. Ipak, polazi se od toga da interes odgovornog lica za kreiranjem i korišćenjem zapisa neće prekomerno zadirati u prava i slobode fizičkih lica, posebno što su se iste uputile u javni prostor, da je unapred kao i na događaju ukazano da će se načiniti fotografije i iste koristiti, kao i da se kako prilikom kreiranja tako i prilikom objavljivanja zapisa obrati pažnja da opravdani interesi uslikane osobe ne budu povređeni.

Podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno da se ispuni gore navedena svrha.

3. Nagradne igre

Ukoliko učestvujete u nekoj od naših nagradnih igara, Vaše podatke obrađujemo samo u svrhu istih na osnovu člana 6. stava 1. slova (b) GDPR-a. Po završetku nagradne igre Vaši podaci se brišu. Prosleđivanje podataka određenom partneru u nagradnoj igri sledi samo ukoliko je objava imena obavezna da bi se obezbedila nagrada. Slanje podataka trećim licima je isključeno ukoliko nije data jasna saglasnost tj. kod maloletnih lica saglasnost staratelja ili se WH International Services GmbH obavezala da objavi podatke, na primer zbog naloga suda ili neke druge državne institucije.

4. Obrada podataka u okviru korišćenja naše internet stranice

4.1. Kolačići (Cookies)

Naša internet stranica koristi takozvane kolačiće (cookies). Pri tom se radi o malim tekstualnim fajlovima koji se pomoću Vašeg pretraživača skladište na Vašem krajnjem uređaju. Oni ne čine nikakvu štetu.

Koristimo kolačiće kako bismo našu ponudu prikazali na način koji je lak za korisnike. Neki kolačići ostaju memorisani na Vašem krajnjem uređaju sve do trenutka dok ih ne izbrišete. Oni nam omogućavaju da prepoznamo Vaš pretraživač pri sledećoj poseti.

Ukoliko ne želite to, imate mogućnost da podesite Vaš pretraživač tako da Vas informiše o korišćenju kolačića sa opcijom da dozvolite njihovo korišćenje samo u pojedinim slučajevima.

U slučaju deaktivacije kolačića, funkcionalnost naše internet stranice može biti ograničena.

Opšte informacije o obradi podataka od strane WH International Services GmbH po nalogu MA 27

U svim postupcima obrade podataka WH International Services GmbH je lice koje obrađuje nalog, a odgovorno lice u smislu GDPR-a je

Magistrat grada Beča
Magistratsko odeljenje 27 – Evropski poslovi
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Poverenik za zaštitu podataka stoji Vam na raspolaganju na mejl adresi: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at

Ostale informacije možete naći na internet strani https://www.wien.gv.at

1. Slanje biltena (Newsletter) i drugih informativnih proizvoda

Mi obrađujemo Vaše lične podatke (ime, prezime, mejl, ukoliko je navedeno institucija, ukoliko je navedeno pozicija) na osnovu Vaše saglasnosti u svrhu slanja biltena "Vienna Update". Pravna osnova za to je član 6. stav 1. slovo (a) GDPR-a (saglasnost). Vašu saglasnost možete u svakom trenutku da opozovete putem mejla na adresu: newsletter@viennaoffices.at, bez da se time zadire u pravosnažnost, do trenutka opoziva, izvršene obrade podataka. Vaši podaci će nakon opoziva biti izbrisani.

Mi obrađujemo Vaše podatke (ime, prezime, mejl, ukoliko je navedeno institucija, ukoliko je navedeno pozicija) u svrhu slanja naših informativnih proizvoda, za čiju isporuku smo se ugovorom obavezali, na osnovu člana 6. stav 1. slovo (b) GDPR-a (ispunjenje ugovora i predugovornih mera). Vaši podaci će po završetku poslovnog odnosa i isteka zakonskog roka skladištenja biti izbrisani iz poreskog i kompanijskog prava.

Ukoliko se za naše informativne proizvode prijavite preko opt-in obrasca, Vaše podatke ćemo obraditi na osnovu Vaše saglasnosti prema članu 6. stavu 1. slovu (a) GDPR-a. Vašu saglasnost možete opozvati u svakom trenutku putem mejla, bez da se time zadire u pravosnažnost, do trenutka opoziva, izvršene obrade podataka. Vaši podaci će nakon opoziva biti izbrisani.

2. Gradovi u dijalogu i inostrana komunikacija za Grad Beč

Ukoliko nam dostavite upit u vezi sa posetom delegacije ili informativnog karaktera, onda Vaše lične podatke (ime, prezime, kontakt, institucija, pozicija, mesto i tema razmene znanja) obrađujemo u svrhu obezbeđenja odgovarajuće usluge prema članu 6. stavu 1. slovu (b) GDPR-a.

Vaši podaci će po završetku poslovnog odnosa i isteka zakonskog roka skladištenja (Uredba o uklanjanju bečkog Magistrata kao i poresko i kompanijsko pravni rokovi skladištenja) biti izbrisani.

3. Menadžment događaja

Ukoliko učestvujete na nekom od naših događaja, Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu organizacije i odvijanja događaja prema članu 6. stav 1. slovo (b) GDPR (ispunjenje ugovora).

Ukoliko je neophodno, za organizaciju događaja, Vaše podatke dostavljamo sledećim kategorijama adresata:

Hotelima i drugim relevantnim pružaocima usluga, avio-kompanijama, železničkim i drugim transportnim kompanijama, poslovnim i ugovornim partnerima.

Po potrebi se u okviru događaja prave fotografski, tonski i video zapisi. Više o tome vidi sledeću tačku.

4. Fotografski, tonski i video zapisi u okviru manifestacija i poseta delegacija

U okviru događaja može se dogoditi da načinimo fotografske, tonske i video zapise osoba koje učestvuju. To činimo u svrhu dokumentacije i predstavljanja naših aktivnosti, kao i u cilju ispunjenja ugovora u smislu pružanja usluga u okviru međunarodnih aktivnosti Grada Beča. Zapisi se koriste na našoj internet stranici (www.viennaoffices.at), našim kanalima društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kao i u štampanim medijima (brošurama, fajlovima ili sl.) i po potrebi prosleđuju MA 27. Pravna osnova za to je opravdan interes Grada Beča za rad s javnošću i predstavljanje njegovih međunarodnih aktivnosti, u cilju povećanja stepena poznatosti na tom polju, prema članu 6. stav 1. slovo (f) GDPR-a, a u vezi sa članom 12. i 13. Zakona o zaštiti podataka (DSG).

Vi u svakom trenutku imate pravo da protiv obrade podataka podnesete prigovor. Ipak, polazi se od toga da interes odgovornog lica za kreiranjem i korišćenjem zapisa neće prekomerno zadirati u prava i slobode fizičkih lica, posebno što su se iste uputile u javni prostor, da je unapred kao i na događaju ukazano da će se načiniti fotografije i iste koristiti, kao i da se kako prilikom kreiranja tako i prilikom objavljivanja zapisa obrati pažnja da opravdani interesi uslikane osobe ne budu povređeni.

Podaci se čuvaju samo toliko dugo, koliko je potrebno da se ispuni gore opisana svrha.

Opšte informacije za obradu podataka od strane WH International Services GmbH po nalogu Privredne agencije Beča

Za delatnost obrade podataka lica koja imaju zajedničku odgovornost u smislu člana 26. GDPR-a su

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Beč

Koje zastupaju mr Markus Pöllhuber i Sanja Drazic
T +43 1 368 3424
E info@viennaoffices.at

Poverenik za zaštitu podataka je mr Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.) 
E dsgvo@viennaoffices.at

i
Privredna agencija Beča. Fond Grada Beča
Mariahilfer Straße 20
1070 Beč

koju zastupaju mr Gerhard Hirczi i mr Gregor Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Poverenik za zaštitu podataka je mr Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Obrada podataka u okviru savetodavnih aktivnosti

Ukoliko koristite našu savetodavnu ponudu za podsticanje dolaska preduzeća i podršku pri uspostavljanju umreženosti, mi u tu svrhu obrađujemo Vaše podatke (a najviše: osnovne podatke uključujući kontakt (kao što je adresa, broj telefona, mejl, broj faksa, PIB), komunikacijske podatke (posebno korespondencija), bankovne podatke, podatke organizacije, podatke o projektu, podatke obračuna) prema članu 6. stav 1. slovo (b) GDPR-a, ili, ukoliko za to postoji zakonska obaveza, prema članu 6. stav 1. slovo (c) GDPR-a.

Po potrebi Vaše podatke prosleđujemo sledećim kategorijama adresata, ukoliko je to neophodno zbog ispunjenja ugovora ili zakonske obaveze:

bankama, pravnim zastupnicima, računovođama i poreskim savetnicima, sudovima, institucijama uprave, preduzećima za naplatu potraživanja, eksternim finansijerima, ugovornim i poslovnim partnerima, osiguranjima, Statističkom zavodu Austrije.

Po završetku poslovnog odnosa Vaši podaci će nakon isteka poreske i kompanijsko pravne obaveze skladištenja podataka biti izbrisani.

2. Menadžment događaja (za manifestacije koje se organizuju u saradnji između WH International Services GmbH i Privredne agencije - fonda Grada Beča)

Ukoliko učestvujete na nekoj od naših manifestacija mi ćemo Vaše lične podatke obrađivati u svrhu organizacije i odvijanja događaja prema članu 6. stav 1. slovo (b) GDPR-a (ispunjenje ugovora).

Po potrebi Vaše podatke prosleđujemo, za organizaciju događaja, sledećim kategorijama adresata:

Hotelima i drugim relevantnim pružaocima usluga, avio-kompanijama, železničkim i drugim transportnim kompanijama, poslovnim i ugovornim partnerima

Po završetku poslovnog odnosa Vaši podaci se nakon isteka poreske i kompanijsko pravne obaveze skladištenja brišu.

Po potrebi se u okviru događaja prave fotografski, tonski i video zapisi. Više o tome vidi sledeću tačku.

3. Fotografski, tonski i video zapisi u okviru manifestacija

U okviru događaja može se dogoditi da načinimo fotografske, tonske i video zapise osoba koje učestvuju. To činimo u svrhu dokumentacije i predstavljanja naših aktivnosti. Zapisi će se koristiti na našoj internet stranici (www.viennaoffices.at), našim kanalima društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) kao i štampanim medijima (brošurama, fajlovima ili slično). Privredna agencija Beča koristi zapise za dokumentaciju događaja i medijsko izveštavanje (kao na primer u časopisima, magazinima, publikacijama ili na internet stranama i društvenim mrežama).

Pravni osnov je naš opravdani interes da se bavimo radom s javnošću i predstavljanjem naših aktivnosti da bi povećali stepen poznatosti prema članu 6. stavu 1. slovu (f) GDPR-a, a u vezi sa članom 12. i 13. Zakona o zaštiti podataka.

Vi u svakom trenutku imate pravo da protiv obrade podataka podnesete prigovor. Ipak, polazi se od toga, da interes odgovornog lica za kreiranjem i korišćenjem zapisa neće prekomerno zadirati u prava i slobode fizičkih lica, posebno što su se iste uputile u javni prostor, da je unapred kao i na događaju ukazano da će se načiniti fotografije i iste koristiti, kao i da se kako prilikom kreiranja tako i prilikom objavljivanja zapisa obrati pažnja da opravdani interesi uslikane osobe ne budu povređeni.

Podaci se čuvaju samo toliko dugo, koliko je potrebno da se ispuni gore opisana svrha.