Uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi – Odricanje od odgovornosti

Odredbe i uslovi za internet stranicu www.viennaoffices.rs, kompanije WH International Services GmbH, Renngasse 5/4, 1010 Beč, Austrija, označene kao "Izdavač":​

1. Korišćenje sadržaja

1.1. Molimo Vas da se uzdržite od korišćenja sadržaja ove internet stranice ukoliko niste saglasni sa sledećim odredbama i uslovima. Korišćenjem naših usluga potvrđujete da ste saglasni sa odredbama i uslovima njihovog korišćenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće odredbe i uslove.

2. Autorska prava

2.1. Sopstveni sadržaj Izdavača, a naročito novinska saopštenja, fotografije, logotipi i video zapisi na ovim stranicama su zaštićeni autorskim pravima. Izdavač dozvoljava korišćenje takvog sadržaja bez obaveze plaćanja naknade u svrhe informativnog izveštavanja, naročito u pogledu internet publikacija, kopiranja i prenosa trećim licima na napred navedeni način, takođe u delovima ili u izvedenoj formi. Napominjemo da svaki oblik korišćenja mora sadržati pozivanja na moralna prava Izdavača i shodno tome sadržati obaveštenje o njegovim autorskim pravima.

2.2. Sadržaj trećih lica prikazan ili sadržan na internet stranici Izdavača, koji ne predstavlja sadržaj sačinjen od strane Izdavača, može biti korišćen isključivo uz saglasnost nosioca predmetnih prava.

2.3. Bilo koje, uključujući i delimično korišćenje izvornog koda (​source code​) podleže primeni autorskih prava i uslova licenciranja proizvođača i zahteva njegov izričiti pisani pristanak.

3. Isključenje odgovornosti

3.1. Izdavač kreira i uređuje sadržaj dostupan na ovoj internet stranici savesno i u dobroj veri, u cilju pružanja pouzdanih i ažurnih informacija korisnicima. Sve informacije koje su dostupne putem linka ka drugom sadržaju (hyperlink​) ili drugih internet tehnika povezivanja, koje se ne nalaze pod neposrednom kontrolom u okviru izdavačke aktivnosti Izdavača, potpadaju pod ogovornost relevantnog autora. Isključena je odgovornost Izdavača u pogledu svake vrste takvih informacija, kao i za bilo kakve posledice prouzrokovane takvim informacijama.

3.2. Izdavač napominje da greške u sadržaju ne mogu biti u potpunosti sprečene, stoga su sve informacije pružene bez bilo kakvih garancija u pogledu njihove tačnosti. Izdavač nije odgovoran za greške izazvane od strane pojedinih izvora ili uređivanja istih. Isključena je bilo kakva vrsta odgovornosti Izdavača u pogledu sadržaja i njegovih efekata. Urednik naročito ne može biti posredno i/ili neposredno odgovoran za bilo kakve direktne i indirektne efekte sadržaja, prouzrokovane korišćenjem ili zloupotrebom informacija sadržanih na ovoj internet stranici.

3.3. Izdavač može ukloniti svaku vrstu nemoralnog, neetičkog, nezakonitog ili štetnog sadržaja. Isključenje odgovornosti podrazumeva bilo kakav sadržaj kao što su namerno ili nenamerno povezane internet stranice, forumi otvorenog tipa, stranice za ostavljanje utisaka, mišljenja korisnika i saveta i druge vrste informacija sa interneta, koju su učinjene dostupnim putem ove internet stranice. Objavljena mišljenja ne moraju biti u saglasnosti sa mišljenjem Izdavača.

4. Nadležnost

4.1. Nadležni sud u Beču je isključivo nadležan u pogledu svih sporova iz ili u vezi sa ovim Odredbama i uslovima.

5. Merodavno pravo

5.1. Pravo Republike Austrije, bez primene Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i bez primene pravila austrijskog prava o određivanju merodavnog prava, biće merodavno pravo za sve ugovorne odnose između Izdavača i korisnika ove internet stranice.