Delegacije


Mreža kancelarija Grada Beča u inostranstvu podržava prekograničnu razmenu znanja između gradskih uprava i brine se o tome da se susretnu odgovarajući eksperti i donosioci odluka. Intenzivna saradnja u okviru naše mreže dijaloga najbolje se odvija kroz lični kontakt.