Delegacije


Mreža kancelarija Grada Beča u inostranstvu podržava prekograničnu razmenu znanja između gradskih uprava i brine se o tome da se susretnu odgovarajući eksperti i donosioci odluka. Intenzivna saradnja u okviru naše mreže dijaloga najbolje se odvija kroz lični kontakt.

Pedagozi iz Hrvatske i Srbije u razmeni iskustava o jednakosti u oblasti obrazovanja
27.6.2023
pfeil
Beč pozvao novinare na samit o pametnim gradovima
6.6.2023
pfeil
14. Global Peter Drucker Forum u Beču
17.11.2022
pfeil
Novinari na konferenciji „Smart City SuMMit 2022“ u Beču
30.5.2022
pfeil
Stručno znanje bečkog metroa za Beograd
21.10.2021
pfeil
Komunalna milicija Beograda u poseti Beču
12.7.2021
pfeil
Talas solidarnosti sa Bečom
4.11.2020
pfeil
Priča o uspehu – bečko vino
20.3.2020
pfeil
Bečki Smart City-koncept kao inspiracija za Beograd
20.11.2019
pfeil
Saradnja između Beča i Beograda
18.10.2019
pfeil
Iskustva Beča u centru pažnje
14.5.2019
pfeil
Gradonačelnik Beograda Radojičić u poseti Beču
20.3.2019
pfeil
Medijska konferencija GEN Summit 2017 u Beču
10.5.2017
pfeil