Vienna Science Days

Manifestacija Vienna Science Days spaja predstavnike gradskih uprava Beča i partnerskih gradova u inostranstvu sa renomiranim istraživačima vodećih univerziteta kako bi diskutovali o aktuelnim izazovima u oblasti razvoja grada. Godišnje se održavaju dve manifestacije koje se sastoje od jednog dana posvećenog nauci, u okviru kojeg se dešava razmena između univerzitetskih članova, i Bečkog dana predviđenog za sastanke stručnjaka ispred gradskih uprava.
 
Konferencije sačinjavaju inspirišuću platformu za razmenu mišljenja i razvitak rešenja koja unapređuju održivost i inovacije u urbanoj okolini. Na taj način Vienna Science Days nastavljaju uspešnu tradiciju Dana Beča, koji su od 2016. godine pružali izuzetnu mogućnost za umrežavanje stručnjaka iz Beča i partnerskih gradova.
 
Sledeća manifestacija Vienna Science Days održava se od 30. novembra do 1. decembra 2023. godine u Krakovu. U centru pažnje nalaze se teme poput prilagođavanja klimatskim promenama, uvažavanja među zaposlenima u gradskoj upravi, Green Smart City/Village i veštačke inteligencije.

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Beč i Sarajevo su nastavili dugogodišnju saradnju kroz dvodnevnu konferenciju o aktuelnim temama. Predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i renomiranih univerziteta oba grada su razgovarali o trenutnim i budućim izazovima urbanog razvoja.
27. - 28.9.2023
pfeil