Sedící hosté se sluchátky na konferenci

Vienna Science Days Sarajevo 2023

27. - 28.9.2023

Vídeň a Sarajevo pokračovaly v dlouholeté spolupráci během dvoudenní konference o aktuálních tématech. Zástupci městských samospráv, kantonu Sarajevo a renomovaných univerzit obou měst diskutovali o soudobých i budoucích výzvách městského rozvoje.

Konferenční dny otevřely platformu pro výměnu nápadů a řešení k podpoře udržitelnosti a inovací v urbánním prostředí. První den, Den Vědy, se věnoval tématu zelené energie a udržitelného městského zemědělství za účasti čelních představitelů vídeňských a sarajevských univerzit, odborných vysokých škol, výzkumných ústavů a startupů. Druhý den, Den Vídně, se přinesl panely věnované transparentní správě a klimaticky neutrální veřejné dopravě, kdy se odborníci z obou měst zaměřili na výměnu best practices na úrovni samospráv. Účastníci konference se k oběma tématům mohli podrobněji zapojit i v následných blokových workshopech v menších skupinkách.

Video

 

Partneři

Logo des Kantons Sarajevo                  Logo der Stadt Sarajevo

Universität Sarajevo

Greens d.o.o.

FH Campus Wien

FH Technikum Wien

Universität Wien

Bioforschung Austria