Sudionici konferencije na predavanju

Vienna Science Days Sarajevo 2023

27. - 28.9.2023

Beč i Sarajevo nastavili su svoju dugogodišnju suradnju i na dvodnevnoj konferenciji posvećenu najaktualnijim temama. Predstavnici gradski uprava, Kantona Sarajevo i renomiranih sveučilišta obaju gradova raspravljali su o trenutačnim i predstojećim izazovima urbanog razvoja.

Dva konferencijska dana stvorili su platformu za razmjenu ideja i rješenja za promicanje održivosti i inovacija u urbanim sredinama. Prvi ″Dan znanosti″ bio je posvećen temama ″Zelena energija″ i ″Odživa urbana poljoprivreda″, a tematizirali su i vodeći predstavnici bečkih i sarajevskih sveučilišta, veleučilišta, znanstvenih institucija te startupova. Na ″Danu Beča″ fokus je bio na razmjeni primjera dobre prakse na administrativnoj razini i to uz panele ″Transparentna uprava″ te ″Javnim prijevozom do klimatske neutralnosti″. Sudionici konferencije mogli su raspravljati o ovim dvjema temama na kratkim sesijama u nastavku konferencije.

 

Partneri

Logo des Kantons Sarajevo                  Logo der Stadt Sarajevo

Universität Sarajevo

Greens d.o.o.

FH Campus Wien

FH Technikum Wien

Universität Wien

Bioforschung Austria