Vienna Science Days Sarajevo 2023

27. - 28.9.2023

Beč i Sarajevo su nastavili dugogodišnju saradnju kroz dvodnevnu konferenciju o aktuelnim temama. Predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i renomiranih univerziteta oba grada su razgovarali o trenutnim i budućim izazovima urbanog razvoja.

Dani konferencije su otvorili platformu za razmenu ideja i rešenja za promociju održivosti i inovacija u urbanim sredinama. Prvi "Dan nauke" bio je posvećen temama "Zelena energija" i "Održiva urbana poljoprivreda" sa vodećim predstavnicima univerziteta, visokih škola, istraživačkih instituta i startapova. Na "Danu Beča" smo se fokusirali na razmenu najboljih praksi na administrativnom nivou, uključujući panele "Transparentna uprava" i "Javnim prevozom do klimatske neutralnosti". O ovim dvema temama panelisti su mogli diskutovati na kratkim sesijama u nastavku konferencije.

Partneri

Logo des Kantons Sarajevo                  Logo der Stadt Sarajevo

Universität Sarajevo

Greens d.o.o.

FH Campus Wien

FH Technikum Wien

Universität Wien

Bioforschung Austria