Vienna Science Days v Sarajevu

Vienna Science Days v Sarajevu 2023

27. - 28.9.2023

Dunaj in Sarajevo sta na dvodnevni konferenci predstavila aktualne teme in nadaljevala dolgoletno sodelovanje. Predstavniki in predstavnice mestnih uprav, sarajevskega kantona in priznanih univerz obeh mest so razpravljali o trenutnih in bodočih izzivih urbanega razvoja.

Konferenčna dneva sta ponudila priložnost za izmenjavo idej in rešitev za spodbujanje trajnosti in inovacij v urbanih okoljih. Na »Dnevu znanosti« so vodilni predstavniki dunajskih in sarajevskih univerz, visokih strokovnih šol, raziskovalnih ustanov in zagonskih podjetij govorili o zeleni energiji in trajnostnem urbanem kmetijstvu. Na »Dunajskem dnevu«, ki je sledil, pa je bil poudarek na izmenjavi dobrih praks na upravni ravni s paneloma »Transparentna uprava« in »Z javnim prometom do podnebne nevtralnosti«. V ločenih razpravah so udeleženci nato lahko v manjših skupinah izmenjali mnenja o teh temah.

Partnerji

Logo des Kantons Sarajevo                  Logo der Stadt Sarajevo

Universität Sarajevo

Greens d.o.o.

FH Campus Wien

FH Technikum Wien

Universität Wien

Bioforschung Austria