Ръководителят на програмата IRUP Йоханес Мерк

Директорът на програмата IRUP Мерк: "Обучението е съобразено с напредващата дигитализация"

30.10.2023

На 2 ноември 2023 г. в кметството на Виена ще има усмихнати лица. Първите възпитаници на задочната програма "Международни отношения и градска политика" в Университета по приложни науки FH Campus Wien ще получат своята магистърска степен. По този повод помолихме директора на курса Йоханес Мерк за интервю. Той наблюдава голям прелом в областта на международните отношения с напредващата дигитализация - предизвикателство, за което фокусът върху електронното правителство, интелигентния град и електронната дипломация оптимално подготвя.

Магистърската програма, която ръководите, се нарича накратко IRUP. Какви характерни думи Ви идват на ум спонтанно, за да опишат курса?

IRUP е съкращение за "Международни отношения и градска политика" (International Relations and Urban Policy) – става дума за съчетаване на градската дипломация, международните отношения и градската политика. Ключовите думи, които идват на ум, са: международен, транснационален, работа в мрежа и градска политика.

Изграждане на международни лидерски и управленски умения

За какво е курсът по същество? Каква е неговата мисия, неговото послание, какви са дългосрочните цели?

Тази интердисциплинарна магистърска програма на английски език съчетава темите за дипломацията, администрацията, политическото управление и приложните политически науки. Кадрите с висок потенциал в международни и общински организации трябва да развият своите лидерски и управленски умения и да се специализират в областта на международните отношения и градската политика. В дългосрочен план бихме искали да привлечем към нашата програма повече студенти от Глобалния юг.

Как изглежда курсът на практика? Бихте ли ни дали представа за процеса?

Курсът започва с една седмица във Виена през октомври, след което обучението се провежда изключително през почивните дни (от петък следобед, през целия ден в събота и неделя сутрин), така че може да се проведе без откъсване от работа. Има четири до пет уикенд-блока на семестър, половината от които се провеждат онлайн (над 60 процента от нашите студенти идват от побратимените градове на Виена в Централна и Източна Европа). През последния четвърти семестър предстои пътуване до Брюксел с посещение на европейските институции.

Виена като модел за подражание при комуналните услуги и дигиталния преход

Кои политико-административни качества на Виена са особено актуални за участниците?

Участниците са особено заинтересовани от общинските компании за услуги на Виена (транспорт, жилища, здравеопазване, енергетика и др.), които се посещават в хода на програмата. Виена е известна и ценена извън нейните граници като модел за подражание в областта на комуналните услуги.

Можете ли да ни разкажете за някои от настоящите предизвикателства и тенденции в международните отношения и градската политика и как курсът IRUP подготвя за тях?

Преживяваме голям прелом както в действителност, така и теоретично с напредващата дигитализация в нашето общество - този факт също се взема предвид в учебната програма чрез включване на курсове като електронно правителство, социални науки и електронна дипломация.

Какво лично успяхте да извлечете от опита на курса? Има ли нещо, с което участниците в курса Ви впечатлиха особено?

Получих нов поглед върху перспективата на Централна и Източна Европа, особено в областта на градските администрации. Възхищавам се на това как участниците в курса са в състояние да съчетаят работата си на пълен работен ден с интензивното следване. Повече от 90 процента завършват обучението си в рамките на определения срок. Освен това магистърската теза трябва да бъде написана на английски език, т.е. на език, който е чужд език за всички.

Благодаря Ви за това интервю!

За Йоханес Мерк

Йоханес Мерк има докторска степен по политическа философия от Университета в Инсбрук и постдокторска степен от Националния автономен университет на Мексико (UNAM). Той е ръководител на магистърската програма на английски език по международни отношения и градска политика в Университета по приложни науки FH Campus Wien. Изследванията му се фокусират върху международните отношения, епистемологията на хуманитарните науки, сравнителната политическа мисъл, неолиберализма и Червената Виена. Редактирал е пет книги по теми, свързани с изследванията му, както и множество статии в академични списания.

Още информация