Публика по време на Виенски дни на науката

Виенски дни на науката

В рамките на Виенските дни на науката представители на градските администрации на Виена и партньорските ѝ градове се срещат с изтъкнати изследователи от водещи университети, за да обсъдят неотложните предизвикателства на градското развитие. Всяка година се провеждат три такива събития, като всяко от тях включва Ден на науката и Ден на Виена.

Конференциите създават вдъхновяваща платформа за обмен на идеи и разработване на решения, които насърчават устойчивостта и иновациите в градската среда. Виенските дни на науката продължават успешната традиция на Дните на Виена, които от 2016 г. насам предлагат отлична възможност за работа в мрежа на експертите от Виена и партньорските градове.

Следващите Виенски дни на науката ще се проведат в Краков от 30 ноември до 1 декември 2023 г. Акцентът ще бъде поставен върху темите за адаптация към изменението на климата, колегиални отношения в градската администрация на базата на взаимно уважение, зелен интелигентен град / село и изкуствен интелект.

Публика по време на Виенски дни на науката в Сараево

Виенски дни на науката в Сараево 2023 г.

Виена и Сараево продължиха дългогодишното си сътрудничество по време на двудневна конференция, посветена на горещи теми. Представители на градските администрации, на кантона Сараево и на реномирани университети от двата града обсъдиха настоящите и бъдещите предизвикателства пред градското развитие.
27. - 28.9.2023
pfeil