Екип / Контакти


Постиженията на международните офиси на Община Виена се дължат преди всичко на усилията на компетентния екип, който е в основата на дейността. Представяме Ви нашите служители, които всеки ден дават най-доброто от себе си в името на работната ни мисия.

Ирина Симова
Ръководител бюро
Храбра Маринова
Връзки с обществеността
Ясен Панов
Връзки с обществеността