Работна среща по време на Дни на Виена в София

Делегации

Международните офиси на Община Виена подкрепят трансграничния обмен на знания между градските администрации и гарантират, че ще съберат заедно точните експерти и ключови фигури. Интензивното сътрудничество в нашата мрежа за диалог работи най-добре чрез личен контакт. Изберете делегации по град и година.