Река Дунав в Братислава

Покана за участие в конференции за Дунавската стратегия

21.9.2023

Всеки желаещ може да се регистрира и присъства онлайн на проявите, провеждащи се на английски език

Европейската седмица на регионите и градовете (https://europa.eu/regions-and-cities/) и съорганизаторите от Стратегията на ЕС за Дунавския регион– приоритетна област 10 (СЕСДР-ПО10) отправят покана към всички заинтересовани за виртуално участие в няколко интересни и значими срещи (на английски език), регистрацията за които е възможна чрез връзките, посочени в съответните линкове:
Пътят на промяната: проучване на интелигентни общности и трансгранично здравеопазване: https://capacitycooperation.danube-region.eu/driving-change-exploring-smart-communities-and-healthcare-innovation-at-euregionsweek/.
Вторник, 10 октомври 2023 г., 14:30 – 16:00 ч. централноевропейско време: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/sessions/891. На основата на четири европейски примера се разкрива как гражданите на интелигентните общности работят заедно, като по този начин повишават привлекателността на регионите и укрепват способността им да задържат таланти.
Четвъртък, 12 октомври 2023 г., 11:30 – 12:30 ч. централноевропейско време: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/5688. Осигуряването на добро медицинско обслужване се превръща във все по-голямо предизвикателство в днешните времена на претоварени здравни системи и недостиг на персонал. Трансграничното сътрудничество и дигитализацията ще помогнат за изграждането в цяла Европа на ориентирана към пациента здравна екосистема. Тази сесия ще представи два практически примера, единият от които е от Долна Австрия. Тема на обсъжданията ще бъдат необходимостта от правна рамка за административно сътрудничество, техническата съоръженост и социокултурните предизвикателства.
Освен тези прояви в Брюксел, всички желаещи могат да се включат дистанционно в следните събития, които се провеждат ежегодно в съответната страна, председателстваща СЕСДР (в момента това е Словения):
Понеделник, 23 октомври 2023 г., 9:30 - 16:30 ч. централноевропейско време, Десети Дунавски ден на гражданското участие: https://capacitycooperation.danube-region.eu/events/10th-danube-participation-day/
Вторник и сряда, 24 и 25 октомври 2023 г., съответно от 10:00 и 9:30 ч. централноевропейско време: 12-ти годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион - ПО10 (danube-region.eu)
 
Европейската седмица на регионите и градовете (вижте: https://europa.eu/regions-and-cities/) ще се проведе от 9 до 12 октомври в Брюксел. Известна още като #EURegionsWeek тя е най-голямото ежегодно събитие, посветено на политиката на сближаване. Това е първокласна платформа за обмен на знания, споделяне на идеи и решаване на проблеми. През 2022 г. беше достигнат рекорд с почти 20 000 участници, 272 сесии и 528 партньори. Проявата събира на едно място политици, експерти и практици в областта на политиката на сближаване, както и заинтересовани страни от бизнеса, банковия сектор, неправителствените организации, академичните среди, институциите на ЕС и медиите. Тя насърчава търсенето на иновативни решения и изграждане на капацитет за по-ефективно прилагане на политиката на сближаване в ЕС като при това поощрява и сътрудничеството между регионите и градовете.
От ноември тази година до декември 2024 г. председателството СЕСДР се поема от Австрия и много от събитията ще се провеждат във Виена.