Жена връща пластмасова бутилка в депозитен автомат

Виена въвежда екологична депозитна система за опаковки

12.10.2023

От януари 2025 г. ще се възстановяват по 25 цента за връщане на бутилки и кенове, а това означава промяна не само за клиентите. В сектора на търговията на дребно подготовката вече е в разгара си.

Инициативата за опазване на околната среда ще промени коренно начина, по който жителите разглеждат и използват опаковките за напитки. Съгласно новата депозитна система всеки клиент, закупуващ пластмасови бутилки за еднократна употреба и алуминиеви кенове за напитки с вместимост от 0,1 до три литра, ще заплаща депозит от 25 евроцента. Този депозит ще бъде възстановен при връщане на празните опаковки, което помага амбалажът да бъдат рециклиран и да не попадне в природата.

Депозитната система ще включва всички еднократни опаковки за напитки, освен мляко и млечни напитки заради хигиенни причини. Засега картонените опаковки не са включени в процеса. Опаковките могат да бъдат връщани на всяко място, където се продават напитките, включително супермаркети, ресторанти, кафенета, кетъринг предприятия, павилиони и сергии.

Символът на депозитната система ще бъде видим на всички опаковки, обхванати от нея, и за да се гарантира плавен преход, ще съществува преходен период за продукти, които са заредени на рафтовете, но не са продадени.

Преобразуване на клонове и инсталиране на автомати за приемане

За успешното въвеждане на новата система са необходими инвестиции в размер на милиони. Секторът на търговията с хранителни стоки на дребно е изправен пред голямото предизвикателство да организира връщането по най-добрия възможен начин: инвестиции в автомати за приемане, преустройство на търговските обекти и инсталиране на нови информационни системи.

Малките търговци трябва да създадат условия за ръчно приемане и съхранение на празните опаковки. За да бъдат облекчени откъм складови площи и персонал те ще имат ограничено задължение за обратно приемане – видове и количества, които те предлагат.

Компенсация за допълнителните разходи

Направените допълнителни разходи от едрите и малките търговци ще бъдат компенсирани във Виена по подходящ начин с т.нар. такса за обработка. Предвидени са също субсидии в размер на 20 милиона евро за закупуването на нови и адаптирането на съществуващите автомати, като на малките търговци ще бъдат възстановени 100 % от разходите.

Без повишаване на цените на продуктите

Властите уверяват, че новата система няма да доведе до оскъпяване на продуктите, тъй като тя ще бъде финансирана от производителите, а освен това за всяка невърната бутилка в системата ще остават по 25 евроцента. Освен това приетите обратно пластмасови и алуминиеви опаковки ще бъдат продадени на рециклиращи предприятия и по този начин също ще генерират приходи.

От януари 2024 г. ще бъде въведена и задължителна квота за шишета за многократна употреба - освен бирата и минералната вода, плодовите сокове и други напитки също ще се предлагат в бутилки за многократна употреба.