Tím a kontakt

Spoluprácu s hlavným mestom Slovenska koordinujeme z Viedne, s podporou miestnej pracovníčky v Bratislave.


Magdalena Szopa
Kontaktná osoba vo Viedni, Koordinátorka pre Poľsko a Slovensko
Ľudmila Glembová
Spolupracovníčka v Bratislave, PR & mediálna práca