Bezpłatne środki higieniczne dla kobiet od połowy października w Wiedniu

27.9.2023

Od połowy października 2023 r. wszystkie potrzebujące dziewczęta i kobiety w Wiedniu mogą otrzymać bezpłatne produkty menstruacyjne. W każdej drogerii BIPA w Wiedniu dostępna będzie tzw. różowa skrzyneczka, z której potrzebujące kobiety i dziewczęta będą mogły bezpłatnie pobrać produkty do higieny intymnej. Udany projekt pilotażowy "Różowa skrzyneczka" będzie kontynuowany i rozpowszechniany w całym Wiedniu. Dziewczęta i kobiety, które potrzebują wsparcia, otrzymają książeczkę z kuponami na bezpłatne produkty menstruacyjne w centrach młodzieżowych i w sklepach społecznych.

„Projekt pilotażowy w Brigittenau wyraźnie pokazał, jak ważny dla wielu dziewcząt i kobiet jest bezpłatny dostęp do podpasek i tamponów. Rote Box to środek zapewniający sprawiedliwość między płciami także ze zdrowotnego punktu widzenia” – powiedział Peter Hacker, członek zarządu miasta ds. zdrowia.
 
Decyzję poprzedził trzymiesięczny okres testowy w dzielnicy Brigittenau, gdzie – także przy współpracy BIPA – udostępniono dziewczętom i kobietom bezpłatnie 80.000 tamponów i 95.000 podpasek. Projekt ten jest obecnie rozszerzany na cały Wiedeń. W ramach programu potrzebujące dziewczęta i kobiety mogą poprosić w centrach młodzieżowych i sklepach społecznych o książeczkę z voucherami, za pomocą której mogą bezpłatnie otrzymać paczkę tamponów własnej marki lub paczkę podpasek własnej marki z półki różowej skrzyneczki ustawionej w drogeriach BIPA.
 
Projekt jest realizowany w następstwie sondażu opinii publicznej przeprowadzonego wśród wiedeńskich kobiet ubiegłej wiosny, którego uczestniczki domagały się m.in. bezpłatnych produktów menstruacyjnych i większej liczby niskoprogowych ofert opieki zdrowotnej. W ankiecie wzięło udział 15.500 wiedeńskich kobiet, które podzieliły się z miastem łącznie 77.000 pomysłów, sugestii i potrzeb. W związku z badaniami przekazano już „strefę dziewcząt” w dzielnicy Favouriten, gdzie dziewczęta mogą spotykać się w bezpiecznych warunkach, bez zmuszania do konsumpcji, oraz uruchomiono projekty zwiększające udział dziewcząt i kobiet w zawodach technicznych.