Vienna Science Days

Vienna Science Days gromadzą przedstawicieli wiedeńskiej administracji miejskiej i międzynarodowych miast dialogu z renomowanymi naukowcami z wiodących uniwersytetów w celu omówienia aktualnych wyzwań związanych z rozwojem miast. Każdego roku odbywają się dwa wydarzenia, składające się z Dnia Nauki, podczas którego członkowie uniwersytetów wymieniają się pomysłami, oraz Dnia Wiednia dla ekspertów z samorządów.

Konferencje tworzą inspirującą platformę do wymiany pomysłów i opracowywania rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i innowacji w środowiskach miejskich. W ten sposób Vienna Science Days kontynuują udaną tradycję Dni Wiednia, które od 2016 r. oferują ekspertom z Wiednia i zaprzyjaźnionych miast doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów.

Następne Vienna Science Days odbędą się w Krakowie w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku. Skupią się na tematach adaptacji do zmian klimatu, różnorodności, współpracy opartej na szacunku, green city i sztucznej inteligencji.

Vienna Science Days Kraków 2023

Wiedeń i Kraków kontynuują wieloletnią współpracę podczas dwudniowej konferencji poświęconej aktualnym tematom. Przedstawiciele samorządów i renomowanych uniwersytetów obu miast dyskutowali o obecnych i przyszłych wyzwaniach związanych z rozwojem miast.
30.11. - 1.12.2023
pfeil

Vienna Science Days Sarajevo 2023

Wiedeń i Sarajewo kontynuowały wieloletnią współpracę podczas dwudniowej konferencji poświęconej aktualnym tematom. Przedstawiciele samorządu, kantonu Sarajewo i renomowanych uniwersytetów obu miast dyskutowali o obecnych i przyszłych wyzwaniach związanych z rozwojem miast.
27. - 28.9.2023
pfeil