Krakowsko-wiedeńskie warsztaty miejskie na temat rewitalizacji poszpitalnych dzielnic miast

14.9.2023

Podobieństwo projektów rewitalizacji po byłych obszarach szpitalnych w Wiedniu i Krakowie było okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń. W ramach warsztatów miejskich, które odbyły się 12 września eksperci z Wiednia i Krakowa wymienili się doświadczeniami, pierwszymi praktykami i uwagami dotyczącymi rewitalizacji dzielnic Wesoła w Krakowie i Otto Wagner Areal w Wiedniu.

Wiedeńscy eksperci: Markus Zoller, dyrektor zarządzający OWA Revitalisierung GmbH, Wolfgang Trimmel, ekspert WSE Wiener Standortentwicklung GmbH oraz przedstawiciele Wiedeńskiego Holdingu uczestniczyli 12 września 2023 r. w krakowsko-wiedeńskich warsztatach miejskich na temat rewitalizacji dzielnic miast po zakończeniu wykorzystania ich w celach opieki zdrowotnej. Warsztaty zostały zorganizowane przez Międzynarodowe Biuro Miasta Wiednia w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, Krakowskim Biurem Festiwalowym KBF oraz Agencją Rozwoju Miasta Krakowa ARMK.
 
Podobieństwo projektów rewitalizacji po byłych obszarach szpitalnych w Wiedniu obszaru Otto Wagner Areal, a w Krakowie dzielnicy Wesoła, dało możliwość wymiany doświadczeń ekspertów z Wiednia i Krakowa. Warsztaty zostały oficjalnie otwarte przez Jerzego Muzyka, wiceprezydenta Krakowa, który wprowadził  uczestników w temat rewitalizacji krakowskiej dzielnicy Wesoła.
 
Spotkanie było okazją do omówienia pierwszych praktyk i innowacyjnego podejścia do rewitalizacji zabytkowych budynków i obszarów miejskich. Podczas warsztatów w Krakowie zaprezentowano długoterminowe strategie rozwoju wiedeńskiej dzielnicy OWA i dzielnicy Wesoła, a także modele finansowania firm docelowych w obu miastach. Możliwy był również spacer po krakowskiej Wesołej, w tym po Aptece Designu, która zostanie otwarta jako hub designu pod koniec września 2023 roku.
 
Wolfgang Trimmel, ekspert WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, omówił historię wiedeńskiej lokalizacji i odniósł się do podstawowych warunków projektu rewitalizacji dzielnicy, w tym ścisłej ochrony zabytków i historycznego charakteru miejsca. Z kolei Markus Zoller, dyrektor zarządzający OWA Revitalisierung GmbH, przedstawił aktualny status projektu. Podkreślono również zrównoważony charakter projektu z jego innowacyjną koncepcją energetyczną. Podczas dyskusji panelowej przedstawiciele miast wymienili się doświadczeniami na temat możliwości, podobieństw, ale także różnic i wyzwań stojących przed miastami w odniesieniu do omawianych obszarów.
 
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, przybliżyła krakowski projekt w obszarze kultury, a prezes zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa ARMK poinformował o kolejnych krokach dotyczących dzielnicy Wesoła.
 
Warsztaty miejskie stworzyły podstawę do wnikliwego dialogu, w którym miasta Kraków i Wiedeń mogą uczyć się od siebie nawzajem i dzielić doświadczeniami w realizacji tych projektów. Tłem współpracy jest zrównoważony rozwój, poprawa jakości życia mieszkańców oraz dialog z interesariuszami. Dla obu miast różnorodność zastosowań jest niezwykle ważna.
 
Otto Wagner Areal to dzielnica Wiednia, która przez ponad 120 lat wykorzystywana była na cele szpitalne. Po przeniesieniu Wiedeńskiego Stowarzyszenia Zdrowia (WiGeV) jako operatora szpitala, teren z historycznymi budynkami stał się dostępny do nowego wykorzystania. WSE Wiener Standortentwicklung GmbH i jej spółka zależna Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH otrzymały zlecenie renowacji budynków i dostosowania ich do nowego przeznaczenia. W przyszłości na tym terenie mają powstać obiekty kulturalne, muzealne i artystyczne, a także obszary dla lokalnej infrastruktury dostawczej i społecznej.