Miasto Wiedeń wspiera naukowców z Ukrainy kwotą 250.000 euro

11.4.2022

Wiedeń wspiera uchodźców-naukowców z Ukrainy kwotą 250.000 euro. Dzięki Instytutowi Nauk o Człowieku, Centrum Szymona Wiesenthala, npo.Austria i Austriackiej Akademii Nauk możliwe jest otrzymanie stypendium naukowego w Wiedniu na kontynuowanie prac badawczo-naukowych. ​

"Kto pomaga szybko, pomaga podwójnie" miasto Wiedeń wspiera obecnie uchodźców z Ukrainy także w dziedzinie nauki. W ramach programu finansowane są projekty, których celem jest zapewnienie szybkiej pomocy naukowcom, na łączną kwotę 250.000 euro. Projekty te są wspierane przez cztery różne wiedeńskie instytucje badawcze.
Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Wiednia jednogłośnie podjęła decyzję o czterech ważnych środkach finansowych, które umożliwią ukraińskim naukowcom pracę w Wiedniu w związku z wojną na Ukrainie i początkiem szerokiego ruchu uchodźczego.
"Dla naukowców z Ukrainy ważne jest, aby szybko zaistnieć w Wiedniu jako ośrodku naukowym, nawiązać kontakty i oczywiście, mieć dochody. A projekty badawcze wiedeńskich instytucji zostaną wzbogacone o udział nowych umysłów" - mówi Veronica Kaup-Hasler, członek zarządu miasta Wiednia ds. nauki.​