Panele fotowoltaiczne na dachu wiedeńskiego Ratusza

9.10.2023

Ratusz w Wiedniu będzie produkował energię na własnym dachu. Miasto Wiedeń stale inwestuje w instalację paneli słonecznych na budynkach i powierzchniach użyteczności publicznej oraz oferuje dotacje dla obywateli i firm.

Pod koniec września br. na dachu budynku Ratusza w Wiedniu została uruchomiona nowa elektrownia słoneczna, która zajmuje powierzchnię około 1.110 metrów kwadratowych. Elektrownia o łącznej mocy 234,5 kWp i ponad 570 modułach fotowoltaicznych powinna produkować około 223.000 kWh energii elektrycznej rocznie. Taka ilość energii jest potrzebna do rocznego zaopatrzenia około 110 wiedeńskich gospodarstw domowych. Powinno to również zmniejszyć emisję CO2 o około 130 ton.
 
Instalacja fotowoltaiczna na dachu Ratusza jest ważnym elementem dużej wiedeńskiej inicjatywy mającej na celu zwiększenie produkcji energii słonecznej, a wiedeński Ratusz stanowi tego doskonały przykład – podkreślił burmistrz Wiednia, Michael Ludwig. Ponieważ wiedeński ratusz jest zabytkowym budynkiem, zadaniem było połączenie ochrony zabytków i fotowoltaiki. System fotowoltaiczny na dachu Ratusza jest teraz dyskretny, ponieważ jest widoczny tylko z lotu ptaka.
 
"System fotowoltaiczny na dachu wiedeńskiego Ratusza to przyszłościowy projekt. W końcu wytwarzanie i dostarczanie energii to kluczowe kwestie naszych czasów. Wiedeński Ratusz jest tutaj wzorcowym przykładem. Energia słoneczna jest również ważnym zagadnieniem w budynkach komunalnych - podobnie jak w budynkach urzędowych. Udział odnawialnej energii słonecznej będzie nadal rósł w przyszłości. Wyznaczamy kurs w tym kierunku, nie tylko dzięki dużej nowelizacji kodeksu budowlanego" - mówi zastępca burmistrza i członek zarządu miasta ds. mieszkalnictwa Kathrin Gaál.
 
Miasto Wiedeń stale instaluje systemy fotowoltaiczne na budynkach i powierzchniach użyteczności publicznej. I tak np. na terenach będących własnością miasta działają 252 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 34 MWp. Spośród nich około 60 systemów znajduje się w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy przedszkola. Ponadto na budynkach urzędu miejskiego pracuje osiem elektrowni słonecznych, a obecnie trwają prace przy czterech kolejnych. Aby zachęcić zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do korzystania z energii słonecznej, stolica Austrii oferuje dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych, a w Wiedniu działa także centrum informacji, w którym można bezpłatnie uzyskać więcej informacji na temat procesu przechodzenia na odnawialne źródła energii .
Projekt jest realizowany przez Zarząd Budownictwa i Budynków Miasta Wiednia (MA34) wraz z Wien Energie w ramach Wiedeńskiej Ofensywy Energii Słonecznej.